Jurist

Länsstyrelsen Västerbotten, Verksamhetsstöd · Umeå

·

Ansök senast 8 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap. Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för. Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef. Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! ARBETSUPPGIFTER Enheten för verksamhetsstöd har ca 40 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena ekonomi, HR, service, säkerhet, arkiv och diarium, juridik, GIS-samordning och kontroll av medel från vissa EU-program. I din arbetsgrupp finns sju andra jurister. Som jurist vid länsstyrelsen får du räkna med att arbeta brett över olika ämnesområden. Du får i regel arbeta med några fördjupningsområden som kan variera över tid beroende på vad verksamheten behöver, din kompetens och ditt intresse. Du växlar mellan arbetsuppgifter som kräver fördjupad utredning och ärenden av enklare karaktär. Du varierar mellan att handlägga och besluta i arbetsgruppens egna ärenden samt att bistå andra enheter med juridiskt stöd. Vi ser nu behov av en jurist som bistår med juridiskt stöd till andra enheter inom miljöområdet samt handlägger överklagningsärenden enligt miljöbalken. Du kommer också att handlägga andra ärenden som hanteras inom arbetsgruppen. Det kan handla om deponering, förordnanden av olika slag, djurskyddsärenden samt överklaganden enligt plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor. Vidare kan det bli aktuellt med juridisk rådgivning till andra enheter inom myndigheten. Inför anställning kommer det att genomföras en säkerhetsprövning. KVALIFIKATIONER Du ska ha juristexamen och erfarenhet från arbete inom det miljörättsliga området. Det är en merit om du har erfarenhet av att rådge andra yrkeskompetenser samt om du har arbetat vid domstol, myndighet eller kommun. Du är serviceinriktad, analytisk, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att identifiera, utreda och analysera rättsliga frågeställningar, kan skilja smått från stort och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är bekväm med att både arbeta med ärenden som kräver djupare utredningar och analyser samt ärenden av enklare karaktär. Du är beredd att rycka in där det behövs. Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten. ÖVRIGT Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering. Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt. Ange ditt löneanspråk. så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Länsstyrelsen Västerbotten, Verksamhetsstöd

Placering

Umeå

Kontaktperson

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Vid ansökan:Ange referens 112-587-2021 i din ansökan