Jobbsafari är en del avschibsted logo

Inventeringsledare skogsskador

Skogsstyrelsen

·

Ansök senast 16 maj (8 dagar kvar)

Vid ansökan:Ange referens 2021/58 i din ansökan

Beskrivning Skogsstyrelsen är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter som ansvarar för officiell statistik. Inom systemet med officiell statistik ansvarar Skogsstyrelsen för de tre statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket och miljö och sociala frågor i skogsbruket. Statistikverksamheten bedrivs på enheten för statistik och datainsamling. Enheten producerar även statistik utanför det officiella statistiksystemet. På enheten finns 16 medarbetare som är spridda på 10 olika orter i landet. Samarbete sker normalt via videosamtal. Datainsamling till statistikproduktion sker genom att Skogsstyrelsen genomför inventeringar i fält, med hjälp av fjärranalys, via enkäter eller administrativa register. Via inventeringarna följer vi upp den hänsyn som tas vid skogliga åtgärder till biologisk mångfald, mark-, vatten- och kulturmiljövärden. Vi följer även upp föryngringarnas kvalitet och skogsbrukets frivilliga avsättningar. Inventeringarna genomförs av personal från Skogsstyrelsens distriktsorganisation. Regeringen har förstärkt arbetet med att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador genom särskilda uppdrag till Skogsstyrelsen och SLU och genom att förstärka myndigheternas anslag inom det här området. Skogsstyrelsen bedriver särskilda insatser kring granbarkborre, almsjuka, betesskador, och multiskadade ungskogar.    Arbetsuppgifter Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna och leda utvecklingen av Skogsstyrelsens datainsamling kring skogsskador. Hit hör att samordna och utveckla de inventeringar av skogsskador och skadegörare som Skogsstyrelsen genomför i egen regi och att beställa inventeringar från andra aktörer, framför allt SLU. Skogsstyrelsen beställer inventeringar från Riksskogstaxeringen på SLU i form av så kallade Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS). Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med metodstatistiker, fjärranalysexperter, ämnesspecialister och några av våra övriga inventeringsledare. Skogsstyrelsen bedriver för närvarande projektet Geodata för skogsskador. Projektet utvecklar geodata och tekniska stöd för att öka samhällets förmåga att förebygga, övervaka, upptäcka, motverka och dokumentera skogsskador. Projektet är ett paraply för teknisk utveckling på Skogsstyrelsen när det gäller skogsskador och kommer pågå till och med 2022. Inom projektet nyttjas landsomfattande fjärranalysdata och i flera fall maskininlärning för att ta fram geodata som kan användas för att identifiera och motverka skador. Ett bra exempel på detta är de riskindexkartor för skador av granbarkborre som projektet tagit fram. Du deltar i projektets arbete och verkar eventuellt som projektledare. Kvalifikationer Du har skoglig eller biologisk universitets- eller högskoleexamen och i din examen finns kurser i statistik. Erfarenhet av projektledning, skoglig inventeringsverksamhet, speciellt av skogsskador, är meriterande liksom erfarenhet av att nyttja andra informationskällor för datainsamling, såsom satellitbilder, drönarbilder med mera. För tjänsten värderar vi personliga egenskaper högt. I arbetet behöver du ha en god samarbetsförmåga samt vara noggrann och analytisk. För att stödja inventeringsverksamheten på ett bra sätt behöver du ha en god serviceförmåga. För att förmedla inventeringsinstruktioner och resultat behöver du vara bra på att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, andra språkkunskaper är meriterande. Villkor Tillträde snarast. Stationeringsort: Jönköping, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Stockholm, Gävle eller Umeå. Även stationering på något av Skogsstyrelsens övriga kontor kan vara möjligt. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida http://www.skogsstyrelsen.se. Inför denna rekrytering använder vi urvalstester. Om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Skogsstyrelsen

Kontaktperson

Skogsstyrelsen

Vid ansökan:Ange referens 2021/58 i din ansökan