Interim Teamledare Controlling & Hållbarhet till Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission · Stockholm

·

Ansök senast 19 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Interim Teamledare Controlling & Hållbarhet (konsult/visstid)


Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, som drivs av idéen att alla människor har rätt att vara en del av samhället och få nya livschanser. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själv och sin egen förmåga. Tillsammans skapar vi ett hållbart och mänskligare samhälle för alla!


Bli en del av vår organisation med kvalitet, utveckling och tillväxt i fokus


Om uppdraget

Uppdraget innebär i stora drag att leda, planera och fördela arbetet i teamet med fyra medarbetare i roller som Kvalitetssamordnare, Verksamhetscontrollers och Miljöansvarig. Målsättningen är upprätthålla den struktur som finns avseende kvalitetsledning. I uppdraget ingår att se till att mallar, instruktioner och deadlines finns på plats och att ge chefsstöd. Vissa utvecklingsinsatser kan bli aktuella avseende att stötta nya enheter och att tillse att samtliga befintliga enheter mäts och följs upp på likvärdigt sätt. I rollen ingår också att ge återrapporteringsstöd till givare (kopplat till insamling av medel från privata givare och företagsgivare). Rollen rapporterar till Administrativ Chef.


Uppdragets start: Mitten av oktober 2020

Uppdragets längd: Ca 4-5 månader


Uppdraget är placerad vid Stockholms Stadsmissions huvudkontor i Marievik, Liljeholmen.


Mer om uppgifter som ingår i uppdraget:


Teamledare och personalansvarig

 • Leda, stötta, engagera och följa upp teamet.
 • Upprätta och följa upp budget, prognos och verksamhetsplan för Controlling & Hållbarhet.
 • Personalansvar för 2 personer med roller som Kvalitetssamordnare och Miljöansvarig/Administratör.


Kvalitetsansvarig

 • Systematiskt följa upp och säkerställa att det finns deadlines, instruktioner och mallar mm för tertial- och årsuppföljningar.
 • Stötta nya verksamheter med utbildning och olika former av implementeringsstöd.
 • Säkerställa att stödverktyg, mallar och manualer finns för att ansvariga ska kunna planera, genomföra, följa upp och fatta faktabaserade beslut.
 • Skriva rapporter om området Controlling & Hållbarhet.
 • Kompetensutveckla chefer/medarbetare i systematiskt kvalitetsarbete.
 • Agera chefsstöd till chefer och ledare inom systematiskt kvalitetsarbete.
 • Säkerställa att det finns en fungerande dokumentstruktur för kvalitetsledningssystemet.
 • Säkerställa att det finns en fungerande struktur och rutiner för synpunktshantering, avvikelsehantering, internkontroll och internrevision.


Verksamhetscontroller

 • Paketering av bidragsansökningar och bidragsuppföljningar.
 • Utveckling, chefsstöd och uppföljning av verksamhetsstatistik.


Profil vi söker

Vi söker dig med en relevant akademisk examen inom ekonomi och en gedigen erfarenhet av att leda arbete med systematiskt kvalitetsledningsarbete, ledningssystem, controlling, uppföljning. Du har erfarenhet av att leda en arbetsgrupp och att agera chefsstöd med ett pedagogiskt förhållningssätt och har mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i olika sammanhang, frågor och problemställningar samt att kommunicera på ett anpassat, tydligt och konstruktivt sätt. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är mycket god. Du har stor erfarenhet av att arbeta i Excel och i olika relevanta stödsystem. Du har gedigen erfarenhet av att skriva rapporter med analys av resultat och kvalitet i verksamheter.


Relevanta erfarenheter kan vara som managementkonsult med relevant projektledaruppdrag (eller motsvarande) med koppling till kvalitet och ekonomi eller från en motsvarande roll inom branschen, vårdbolag, kommun eller myndighet.


Du delar Stockholms Stadsmissions värderingar och agerar på ett engagerat och prestigelöst sätt. Du trivs i ett sammanhang där alla arbetar tillsammans för att nå våra mål för att kunna göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter. Vårt arbete är ständigt under utveckling och förbättring.


Frågor och ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. För mer information kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist på telefon 0722-522 373.


Ansök med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se med CV och ansökningsbrev*.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Skicka gärna din ansökan snarast. Uppdraget går att söka så länge annonsen finns tillgänglig.

*I ansökningsbrevet svara gärna tydligt och kortfattat på följande frågor: 1. Varför uppdraget intressant för dig? 2. Hur passar du in mot kravprofilen ovan?


Välkommen med din ansökan

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stockholms Stadsmission

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Constatera Search & Interim AB

Vid ansökan:Ange referens Teamledare i din ansökan