Jobbsafari är en del avschibsted logo

Ingenjör - i tidiga planeringsskeden i stadsutvecklingsprojekt

Ingenjör - i tidiga planeringsskeden i stadsutvecklingsprojekt

Tekniska förvaltningen · Lund · Ansök senast 15 sep. (35 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens 2022/905 i din ansökan

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet. Lund växer och utvecklas – nu söker vi dig som vill vara med och driva utvecklingen! Lund är en regional motor med internationell profil och stark utvecklingskraft. Staden ska växa hållbart och flera större stadsbyggnadsprojekt pågår. Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 127 000.  Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby, Stångby och Lund C är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Viktiga utgångspunkter i kommunens planering är att växa hållbart. I första hand växa inifrån och ut genom att bygga tätare i staden och i tätorterna, vilket ger förutsättningar för många människor att gå, cykla och åka kollektivt.  För att genomföra denna utvecklingsresa behöver vi förstärka vår organisation på tekniska förvaltningen inom projektledning, exploatering, planering i tidiga skeden, masshantering mm.  Om arbetsplatsen Du kommer ha din hemvist på enheten Trafik&Mobilitet, som består av två ingenjörer i tidiga skeden, fem trafikingenjörer och tre trafikhandläggare med fokus på hållbart resande. Vi är ett kompetent och bra gäng med god sammanhållning. Tillsammans arbetar vi för att utveckla verksamheten och Lunds kommun. Trafik- och mobilitetsenheten är en del av gatu- och trafikavdelningen på Tekniska förvaltningen. Gatu- och trafikavdelningen har ett brett verksamhetsområde, alltifrån medverkan i stadsutvecklingsprojekt och detaljplaneprocesser till drift och underhåll av gång- och cykelvägar, gator och torg, utveckling av dagens transportsystem, trafikplanering och mobility management. Arbetsuppgifter Som ingenjör i tidiga skeden kommer du arbeta i stadutvecklingsprojekt och detaljplaneprocesser och vara tekniskt kunnig i frågor som gatubyggnad, dagvatten, skyfall, massbalansering, höjdsättning, ledningssamordning, trafikutformning med mera. Du kommer att ha rollen som rådgivare i tekniska frågor, där du samarbetar med exploateringsledare, stadsplanerare, ledningsägare och andra aktörer, genomför egna tekniska utredningar samt handlar upp och beställer de tekniska utredningar som behövs för att driva processerna framåt. Tjänsten är bred och det är viktigt att kunna se frågeställningarna i ett helhetsperspektiv samt ha god kännedom och erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen. Vi söker dig som - är högskoleingenjör eller utbildad civilingenjör väg och vatten alternativt har en likvärdig utbildning, - har flerårig erfarenhet av kommunalteknik och kommunala planeringsprocesser, - god förmåga att se helheten, - har stor förmåga att kunna samordna och samarbeta med olika professioner för att nå bästa möjliga lösning, - kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket. Ansökan I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Tekniska förvaltningen

Placering

Lund

Kontaktperson

Lunds kommun

Vid ansökan:Ange referens 2022/905 i din ansökan

Dela jobbannonsen