HR-chef

Avesta kommun · Avesta

·

Ansök senast 31 aug. (22 dagar kvar)

Med fokus på strategiska HR-frågor En möjlighet att fortsätta utveckla HR-enheten för framtiden Är du en ledare med gedigen erfarenhet inom HR-området? Använder du ditt kommunikativa och strategiska förhållningssätt för att driva utveckling framåt? Här har du möjlighet att bli en del av ett engagerat team med höga ambitioner: Avesta kommuns HR-enhet ska ligga i framkant! HR-enheten är en viktig stödfunktion och en strategisk partner till koncernens förvaltningar och bolag. Enheten har i uppdrag att leda, samordna och utveckla kommunövergripande HR-processer samt med god service och hög kvalitet ge stöd till kommunens chefer i operativa personalfrågor. HR-enhetens arbete ska bidra till att verksamheterna når sina mål. Beslut ska fattas utifrån rådande lagar, avtal och riktlinjer men också utifrån ett etiskt perspektiv och med Avesta kommuns attraktivitet i beaktande. Enheten består av sju medarbetare varav en också har i uppdrag att vara ställföreträdande HR-chef. Arbetsuppgifter I din roll som HR-chef har du övergripande ansvar för att utveckla och driva personalfrågorna i Avesta kommun. Du ger stöd till politik och tjänstemannaledning i strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett nära samarbete med kommundirektören och ingår i koncernledningsgruppen. HR-arbetet är i en förändringsfas där vi tror att mod och en förmåga att tänka nytt blir nyckeln till framgång. HR-chefen har självklart ansvar för personal, verksamhetskvalitet och budget på enheten. Med uppdraget i fokus säkerställer du att roller och leverans blir ännu tydligare. Du leder, samordnar och är aktiv i strategiska HR-processer som exempelvis lönebildning, ledarutveckling och att utveckla Avesta kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Som HR-chef är du även operativ och genomför exempelvis själv vissa förhandlingar. Som HR-chef har du många olika samarbetsytor både internt och externt. Du leder och deltar i olika samverkansgrupper, håller i presentationer för mindre och större grupper samt föredrar ärenden. Vi tror att tydlighet i kombination med handlingskraft och diplomati är bra grundpelare för att bygga tillit och förtroendefulla relationer. Kvalifikationer Vi söker en framtidsinriktad HR-chef som ser möjligheterna med digitalisering för att effektivisera processer och ge bättre service. Tillsammans med ditt team tar du Avesta kommuns HR-arbete in i framtiden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som leder och utvecklar verksamheten genom ett tryggt, tydligt och kommunikativt ledarskap. Du är ledaren som både kan ställa krav och vara lyhörd. Du trivs med ett nära ledarskap och arbetar aktivt för att skapa vi-känsla i alla led. Ditt intresse för ledarskap märks både i den egna arbetsgruppen och ger tydliga avtryck i organisationen. För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du ha gedigen ledarerfarenhet och erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Du har relevant högskoleutbildning inom HR-område och god förståelse för hur en kommunal politiskt styrd verksamhet fungerar. Låter det som en intressant och utvecklande möjlighet? Välkommen med din ansökan, med personligt brev och cv, via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-14103). Vi hanterar ansökningarna löpande under sommaren men önskar din ansökan senast den 30 augusti. Frågor besvaras av ansvarig konsult på Mercuri Urval, Matts Lidhagen, tel 070-555 88 61. Matts kan nås under hela sommaren.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Avesta kommun

Placering

Avesta

Ansök nu