Handläggare projektstöd

Region Västernorrland · Härnösand

·

Ansök senast 10 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Region Västernorrland arbetar för liv, hälsa och hållbar utveckling, och är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional Utveckling ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur och folkbildning, hållbarhet, tillväxt och näringsliv, folkhälsa samt kollektivtrafik och infrastruktur. Vi är en del av Region Västernorrland och jobbar till stor del på uppdrag av Sveriges regering. Vårt arbete genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030, som också kallas för RUS. Visionen för den regionala utvecklingsstrategin är ett Västernorrland, där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden Tillväxtverksamheten på Regional utveckling har i uppdrag att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. I detta uppdrag ingår att fördela anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder. Enheten för stöd och finansiering hanterar anslaget, och handlägger ansökningar om stöd. Anslaget kan användas som medfinansiering i projekt eller som företagsstöd. Vi beviljar projektmedel till regionala projekt och medfinansiering till olika EU-program. Inom vissa prioriterade områden som beskrivs i den Regionala Utvecklingsstrategin behövs särskilda insatser göras för att vi ska nå våra mål. Nu söker vi en handläggare av projektstöd som ska ingå i teamet där åtta andra handläggare ingår. . I rollen som projektstödshandläggare har du kontakt med olika organisationer och myndigheter i länet. Du har tidiga dialoger med potentiella sökande för att vägleda till bra och hållbara projekt. Du bedömer om stödet är möjligt att ge och om det kan prioriteras baserat på gällande regelverk, riktlinjer och strategier. Du skriver fram beslutsförslag och föredrar ärenden inför beslutande instans. Om projektet beviljas finansiering bistår du projektägare under projekttiden och följer projektet till dess att det är genomfört och avslutat. Ärendena hanteras i ett nationellt ärendehanteringssystem som heter NYPS. Förutom det dagliga arbetet med handläggning ingår det även i arbetsuppgifterna att marknadsföra stöden och att bidra i utvecklingsarbetet som bedrivs löpande av bedömningskriterier, rutiner och informationsmaterial inom området. Arbetet innebär också att jobba med aktörer som söker projektstöd, inte minst med ett främjande perspektiv för att uppmuntra ansökningar inom prioriterade områden. Vi fördelar arbetsuppgifter inom vårt team utifrån behov och intresse. Tjänsten är en tillsvidareanställning från och med 2021-02-01 eller enligt överenskommelse och är placerad vid Regionens hus i Härnösand. . Vi söker dig med för arbetet lämplig akademisk utbildning eller på annat sätt dokumenterade motsvarande kunskaper. Tidigare erfarenhet av regionalt tillväxtarbete, erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation och kunskap om finansiering genom EU-fonder är meriterande. Vi ser gärna att du har kännedom om det regionala stödsystemet och dess aktörer. Eftersom du kommer att skriva fram beslutsunderlag och ha mycket kommunikation med organisationer är det viktigt att du kan utrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där ett strukturerat arbetssätt och gott omdöme är viktigt för rollen samt förmåga att driva processer framåt. Ordning och reda är viktigt för oss och vi söker en person som är lätt att samarbeta med och som är serviceinriktad. Välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Västernorrland

Placering

Härnösand

Kontaktperson

REGION VÄSTERNORRLAND

Vid ansökan:Ange referens 70:2020:50 i din ansökan