Handläggare- arbeta med kulturmiljöfrågor

Regeringskansliet · Stockholm

·

Ansök senast 27 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet Är du en engagerad person som vill arbeta med handläggning av ärenden kopplat till Kulturmiljölagen? Då kanske du är den vi söker till ett meningsfullt arbete på Kulturdepartementet! Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Enheten för kulturarv och livsmiljö ansvarar för frågor om arkitektur, form och design, arkiv, hemslöjd, kulturmiljö, museer och svenska språket. Enheten ansvarar även för samordning i departementet av forskningsfrågor, frågor om kulturella och kreativa näringar samt miljöfrågor. Enheten ansvarar för drygt 20 myndigheter/institutioner och nämnder, av dem hålls årlig mål- och resultatdialog med 14. Inom enhetens verksamhet finns därför en lång rad löpande förvaltningsuppgifter, bl.a. om myndighetsstyrning, budgetfrågor och samverkan med andra departement. De arbetsuppgifter som främst är aktuella är handläggning av ärenden kopplat till Kulturmiljölagen, Miljöbalken samt Plan- och bygglagen samt myndighetshandläggning och myndighetsstyrning. Utöver det tillkommer handläggning av löpande frågor inom fysisk planering, kulturmiljöområdet, miljöområdet, EU:s strukturfonder, jordbruksfrågor, återlämnandefrågor gällande kulturföremål samt det civila samhällets kulturarvsaktörer. Arbetet innebär samverkan med övriga medarbetare på enheten, departementet och Regeringskansliet, men även kontakter med berörda myndigheter. Arbetsuppgifterna innehåller både långsiktig planering, strategisk styrning, problemlösning samt snabba beställningar. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Din bakgrund Vi söker dig som har en högskoleutbildning som av arbetsgivaren anses vara relevant för det utpekade sakområdet. Det är meriterande om högskoleutbildningen är inom bebyggelsevård, bebyggelsehistoria, kulturmiljöfrågor, kulturarvsfrågor eller historia. Du har erfarenhet av handläggning av kulturmiljöfrågor från Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse och/eller regionalt museum. Du har också erfarenhet av att handlägga ärenden inom fysisk planering kopplade till Kulturmiljölagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggningsarbete inom Regeringskansliet och om du har kunskap om myndighetshandläggning inom Regeringskansliet. Det är också meriterande om du har arbetat med det civila samhällets kulturarvsaktörer och om du har erfarenhet av frågor och ärenden gällande återlämnande av kulturföremål. Vidare är det meriterande om du har kunskap om myndighetsstyrning och av informationssystemet Hermes. Du har kunskap om Kulturmiljölagen och angränsande lagstiftningar, och kunskap om systemet av aktörer i kulturmiljöarbetet. Vidare har du kunskap om att handlägga ärenden kopplade till Kulturmiljölagen och du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna och du producerar egna dokument av hög språklig kvalitet samt anpassar textens detaljnivå, innehåll och omfattning efter sammanhang och mottagare. Dina egenskaper Du har en vilja att arbeta strategiskt och du har goda kunskaper i muntlig framställning. Vi tror att för att passa i den här rollen tar du ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är engagerad och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar gott omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Du har även förståelse inför andras synpunkter på det egna arbetet och har förmåga att kompromissa och förhandla. Du är initiativrik, har en god förmåga att samarbeta, och du kan hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Vi ser också att du är noggrann och flexibel. Det är meriterande om du även har ett intresse för styrningsfrågor och om du har god förmåga att både samordna processer, att företräda departementet/enheten i interna och externa sammanhang, samt har en god förmåga att kommunicera samordning. Övrigt Anställningen inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sophia Laurin som är enhetschef, på 08-405 41 40. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Malin Hallberg på 08-405 99 00. Fackliga kontaktpersoner är Katja Stenport Wahlsten för Saco och Elisabeth Backlund för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 27 januari 2021. Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Kulturdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, det civila samhället och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för frågor som de nationella minoriteterna, ungdomspolitik, idrott, trossamfund och begravningsverksamhet.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Regeringskansliet

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Regeringskansliet