Fysioterapeut till vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka

Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Hälsa och aktivitet · Botkyrka

·

Ansök senast 14 aug.

Vid ansökan:Ange referens C40731 i din ansökan

Rehabenheten är av enheterna på vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Verksamheten präglas av ett öppet och prestigelöst klimat där brukaren utgör en naturlig del av teamarbetet. Rehabenheten arbetar mot både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet, vilket ger goda möjligheter att få bred erfarenhet och kunskap. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg av högsta kvalitet för medborgarna. ARBETSUPPGIFTER Fysioterapeuten är direkt underställd enhetschef på Rehabenheten och arbetar inom vård- och omsorgsboenden och korttidsboende samt med HSL-insatser i gruppboende och dagligverksamhet inom LSS. Fysioterapeuten är även behjälplig i bedömningar hos myndighet och i arbetsmiljöärenden hos hemtjänsten. Fysioterapeuten ingår i ett team med andra arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt har ett nära samarbetare med förvaltningens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Fysioterapeuten arbetar för att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra förvaltningen. I uppdraget ingår att ge stöd och hjälp till brukarna utifrån fysioterapeutens arbetsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör: • bedömning, träning, behandling och uppföljning utifrån kompetensområdet. • bedömning av hjälpmedelsbehov samt förskrivning, utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel. • handleda och instruera omvårdnadspersonal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, förflyttningssituationer samt i hjälpmedelshantering. • dokumentation i verksamhetssystemet Procapita enligt gällande lagstiftning. • ge råd och stöd till anhöriga. • delta i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • delta i det tvärprofessionella arbetet på boendeenheten där riskbedömningar enligt Senior Alert är en central del. • Inhämta kunskap genom att delta på föreläsningar och tematräffar med externa parter som ex. Nestor och äldrecentrum. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Är du nyutexaminerad får du stöd av arbetskamrater för att komma in ditt nya yrke på ett bra sätt. Är du intresserad av eller har vidareutbildning inom områdena geriatrik, fallprevention och/eller förflyttnings/hjälpmedelskunskap ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat inom äldreomsorg i kommunal verksamhet samt om du har B-körkort då vi behöver förflytta oss med bil mellan olika enheter. Utöver detta ser vi att du har god datorvana. På vår arbetsplats ser vi att alla arbetar bra och positivt tillsammans med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. I ditt arbete ingår även att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötandet. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Trygghet, stabilitet och självinsikt är viktiga egenskaper hos dig samt att du kan se relationer i sitt rätta perspektiv och skilja på det personliga och professionella. ÖVRIGT Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Hälsa och aktivitet

Placering

Botkyrka

Kontaktperson

Botkyrka kommun

Vid ansökan:Ange referens C40731 i din ansökan