Funktionsplanerare

Region Kalmar län, Regionservice · Västervik

·

Ansök senast 13 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi erbjuder Har du ett intresse för projektledning och vårdlokalers betydelse för en verksamhet? Vi erbjuder ett intressant arbete som funktionsplanerare där du är ett stöd till verksamheterna i att få ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Förändringen kan vara allt ifrån en stor nybyggnation till en mindre anpassning av våra lokaler. Arbetet bedrivs i projektform där vi arbetar i team du är här en viktig länk mellan verksamheterna och deras behov, styrande regelverk och alla övriga aktörer i projekten. Du samarbetar, planerar och genomför möten med vårdens representanter, arkitekter, konsulter och entreprenörer. I vissa delar av projektet är det funktionsplaneraren som leder och ansvarar för arbetet och är den som utreder och analyserar vad som behöver förändras. Ditt uppdrag innebär även att du håller dig uppdaterad inom områdena logistik, patientsäkerhet, arbetsmiljö, vårdhygien, god vård samt har en omvärldsbevakning i utvecklandet av framtiden vårdlokaler. Din roll är att beakta detta för alla yrkesgrupper och besökare som kan tänkas beträda lokalerna och de logistiska samband och vårdflöden som finns. Du kommer att arbeta med projekt i hela länet varför du behöver ha B-körkort. Vi söker Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan relevant högskoleutbildning för uppdraget samt flera års erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård. Du får gärna ha erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete i projektform. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med regelverk och lagar för att styra mot god vård men även har intresse för den rumsliga utformningen och gestaltning inom vårdverksamheten. För att lyckas i detta arbete behöver du vara en engagerad person med eget driv som har förmågan att tänka nytt och var kreativ men inom ramen för uppdraget. Vi ser i dig en trygg person som genom att vara lyhörd verkar för en god dialog och ett förtroligt samarbete där du tar tillvara på andra människors kunskaper. Du är kommunikativ och kan förmedla projektinformation till alla berörda. Du är även strukturerad och väl förtrogen att arbeta med risker och uppföljning. Vi arbetar med löpande urval så sänd in din ansökan så snart du kan! Vår arbetsplats Regionfastigheters uppgift är att vara en strategisk fastighetsägare som på ett rationellt och effektivt sätt tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för Region Kalmar läns olika verksamheter, samt att förvalta egendomen på ett sätt som bevarar värdet över tid. I detta ingår fastighetsdrift, underhåll och tekniskt verksamhetsanknutna tjänster. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och ansvarar för byggprocessens alla faser. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 200 byggnader med en total yta om cirka ca 400 000 kvadratmeter. Vi är en del av Regionservice, som består av 500 medarbetare från flera olika yrkesgrupper med specialkompetens inom olika områden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter. Vi och våra 7 000 kollegor på Region Kalmar län jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Kalmar län, Regionservice

Placering

Västervik

Kontaktperson

Region Kalmar län, Regionservice

0480-84000

Vid ansökan:Ange referens 2020/745 i din ansökan

Information om ansökan:Ansökan kan också göras via platsbanken.se. Sök annons-ID: 0020-488923