Funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering UndSäk/NTV

Försvarsmakten · Uppsala

·

Ansök senast 10 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering UndSäk samt nationell territoriell verksamhet (NTV) mot förband och militärregioner (MR), OR 8 vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

FMUndSäkC söker nu en funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering UndSäk samt nationell territoriell verksamhet(NTV) mot förband och militärregioner. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning förband.

Sökande enhet:
Funktionsenheten ansvarar under C FMUndSäkC för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med operativ nivå till och med taktisk (förbands) nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från och med operativ nivå till och med taktisk nivå. Funktionsenheten stödjer utbildningsenheten och Tolkskolan med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamheten. Funktionseneheten ansvarar under C MUST uppföljning av underrättelsetjänsten vid HKV insatsstab via taktiska staber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod samt Funktionsavdelning förband. Funktionsenheten bedriver både egna övningar och stödjer FM totala övningsprogram. Arbetet vid enheten genomförs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna karaktäriseras av konceptet UTÖVA (utbilda-träna-öva-validera-använda) med tillägget utveckla.

Som Funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering UndSäk är du med och samordnar förmågeutvecklingen av underrättelsetjänsten främst inom Armén men även Flygvapnet och Marinen från operativ till taktisk nivå. Allt enligt MUST och PROD LEDUND direktiv. Förmågeutvecklingsarbetet sker samordnat med funkföreträdare mark (FunkE) i samarbete med Markstridsskolan men även organisationsenheter och krigsförband inom Armén.

En grundläggande och viktig del i arbetet är evaluering, värdering och erfarenhetshantering avseende underrättelse- och säkerhetstjänst, både inom nationell territoriell verksamhet samt inom andra försvarsmaktsarenor.

Som Funktionsföreträdare Erfarenhetshantering och Evaluering UndSäk kommer du även att samordna och ansvara för stöd av implementeringen av underrättelsetjänsten inom hemvärnets (HV:s) arenor från förbandsnivå till operativ nivå på begäran om stöd från HKV, RHVS, MR, HVSS (stridsskolor), förband och centrum. I detta ingår även att möjliggöra samverkan mellan HV och manöverförband, främst inom mark arenan men även för övriga arenor.

I dina arbetsuppgifter ingår att;
  • Stödja evaluering och erfarenhetshanteringsprocessen.
  • Stödja och delta i övningsverksamhet, stödja utbildningsverksamhet.
  • Handlägga remisser inom funktionen
Arbetet förutsätter en del resande inom Sverige.

Kvalifikationer:
Du är specialistofficer lägst HSOU alternativt taktisk (NBO) officer lägst nivå OF2 (OF2U) med mark kompetens. Arbetet kräver att du har underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder underrättelsetjänst (motsv. tidigare kurser BISC och IOC).

Du har även praktisk erfarenhet som kompanichef eller motsvande. Arbetsuppgifterna kräver god verbal och skriftlig förmåga (svenska och engelska) samt god administrativ förmåga. Du är i god fysisk form och uppnår de fysiska kraven för utlandstjänstgöring. Du har B-körkort.

Meriterande:
Har du erfarenhet av evaluering och erfarenhetshanteringsprocesser. Vidare meriterande är erfarenheter inom utbildningsverksamhet (kurschef/lärare).

Att du har jobbat med HV och eller har erfarenhet från MR stab, HV stab alternativt från HVSS är även det meriterande.

Har du dessutom erfarenhet av utlandstjänstgöring gärna i underrättelsebefattning, erfarenhet av stabsarbete på taktisk eller operativ nivå, gärna i underrättelse- och säkerhetstjänstbefattning eller i befattning som nyttjare - eller erfarenhet av att inrikta densamma så är det meriterande.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. . Du har personlig integritet, redo att ta stort personligt ansvar. Du ska vara en innovativ och drivande lagspelare med flexibilitet och stresstålighet. Du ska känna dig trygg att arbeta enskilt men även leda projekt samt arbeta i grupp och ingå i andra kollegors verksamheter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Tillsvidareanställning.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträde snarast eller enligt ök.
Befattningsnivå: OR 8.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Karl-Marcus Johansson, C Funktionsavd förband, tfn 0708-98 78 23.
Jonas Hassel, C Funktionsenheten, tfn 018-19 65 49.
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03.

Fackliga representanter:
Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68,
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, tfn 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Försvarsmakten

Placering

Uppsala