Fritidspedagog 100% ,start vt-21

Framtidskompassen Västra Ingelstad · Vellinge

·

Ansök senast 24 jan. (1 dag kvar)

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Framtidskompassen V Ingelstad är en fristående skola i Vellinge kommun som vill arbeta för att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden. Alla elever har framtidsdrömmar. Vi vill utveckla deras kvalitéer och talanger så att de kan bygga sig den framtid de önskar. Alla elever vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar! Vårt mål är att kunna ge dem verktyg för det i en kreativ, glädjefylld och stimulerande miljö. Vi vill anställa dig om…

* din nyfikenhet, på livet och lärande, är så stor att du vågar prova nytt.

* du älskar ditt yrke och känner stort engagemang för dina barn/elever.

* du har kort väg mellan en god idé och att genomföra den.

* konkret planering och samarbete tillsammans med andra pedagoger känns som en förutsättning för jobbet.

* du tycker det är otroligt viktigt att koppla in omvärlden i lärandet, och gör det.

* ett fortsatt eget lärande och utveckling av din yrkesroll är viktigt för dig.

* du är behörig och kunnig.

* devisen ”Vi är varandras arbetsmiljö” får dig att glädjas med och peppa dina kollegor, och be om hjälp när du behöver.


På Framtidskompassen älskar vi lärande som tar avstamp i elevens önskningar och det är du som hjälper eleverna att navigera så att de av egen kraft når sin bästa måluppfyllelse och utvecklar kompetenser som är viktiga för framtiden. Elevernas drömmar är en viktig drivkraft. Ditt förhållningssätt ska främja deras drömmar och stärka deras tro på sig själva. Vi ska inte vara den begränsande kraften.

Vi arbetar i arbetslag och Framtidskompassen uppnår goda kunskapsresultat.


Vi söker fritidspedagog 100% med start vt-21

Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande uppdrag där du som fritidspedagog kommer få möjlighet att utveckla verksamheten med utgångspunkt i våra styrdokument tillsammans med kolleger.

Du är väl förtrogen med styrdokumenten för fritidshemmen och har en god förmåga att omsätta läroplanen och skollagens innehåll till praktik.

I din roll som fritidspedagog visar du nyfikenhet och tar initiativ. Du skapar idéer och kommer med lösningar som förbättrar fritidsverksamheten

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen, ett par års yrkeserfarenhet. Du är lösningsorienterad och har ett stort intresse för utveckling av fritidshemspedagogik


*Vi har löpande rekrytering

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Framtidskompassen Västra Ingelstad

Placering

Vellinge

Kontaktperson

Framtidskompassen AB

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Behörig grundlärare fritidshem i din ansökan