Förvaltningschef kunskapsförvaltningen – Sandvikens kommun

Balkefors & Ponsiluoma AB · Sandviken

·

Ansök senast 23 aug. (18 dagar kvar)

- Du lyckas utveckla framtidens skola Sandvikens kommun är i en spännande fas inom samhällsbyggande med fokus på att stärka rollen som en kunskapsintensiv nod för hållbar tillväxt i regionen. Hur påverkar det förskole-, skol- och gymnasieutbildningen på kort och lång sikt? Du är med och utvecklar samverkansformer mellan kommunen, de globala storföretagen Sandvik AB och Microsoft, de många mindre och medelstora företagen samt den ideella sektorn. Influenser från olika kulturer och länder tas tacksamt tillvara och bidrar till att skapa kreativa miljöer för utbildning. Uppdraget: Som förvaltningschef för kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun fortsätter du utvecklingsresan för en bättre skola . Ditt uppdrag blir att leda och utveckla en mångfasetterad organisation i ett komplext uppdrag, vara den som med strategisk förmåga och målinriktad helhetssyn driver, leder och följer upp ställda mål, resultat samt ekonomin i verksamheten. Du driver kvalitetsutvecklingen som ger alla barn och elever förutsättningar för bästa utveckling i vår verksamhet. Du är ledaren – svaren till "hur" finns i organisationen. En viktig prioritet blir att ge förutsättningar för den fortsatta digitala utvecklingen i verksamheten. För att bli framgångsrik skapar du samverkan/nätverk även med externa parter såsom näringslivet, högskolor/universitet och andra organisationer. Du blir en viktig ambassadör för Sandvikens vision: I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Du jobbar på uppdrag av kunskapsnämnden, och bidrar i kommundirektörens ledningsgruppsarbete tillsammans med övriga förvaltningschefer och de kommunala bolagens verkställande direktörer med helhetssyn för hela Sandvikens kommunkoncern. Du är underställd kommundirektören med ansvar över all verksamhet inom kunskapsförvaltningen, i nära samarbete med Kunskapsnämnden. Kvalifikationer: För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är en erfaren ledare med förmåga att genom tydlighet, trygghet och humor leda och inspirera andra. Vidare är du en strategisk, analytisk och serviceinriktad person med stark förmåga att se samband och etablera samarbeten/nätverk. Du drivs av en vilja att fatta långsiktigt hållbara beslut. Du är inte rädd för att tänka nytt och vill möta framtidens behov på ett klokt och balanserat sätt. Som ledare är du tillgänglig, trygg och modig och har inga problem med att delegera eller ställa krav. Du har god förmåga att på ett pedagogiskt sätt resonera kring och förklara samband samt resultat. Du har god erfarenhet av utvecklingsarbeten och förståelse för det interna arbetet för att skapa en utbildningsorganisation med hög kvalitet för medarbetare, barn och elever och deras vårdnadshavare. I grunden har du en relevant akademisk examen och flerårig erfarenhet av att leda chefer i ett komplext uppdrag. Du har ett stort samhällsintresse och nyfikenhet för samhällsutveckling samt att vi värdesätter att du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer. Välkommen att bli en nyckelperson för Sandvikens fortsatta samhällsutveckling! Ansvarig rekryteringskonsult för detta uppdrag är Torgny Balkefors, Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering. Är du intresserad och vill veta mer, kontakta via e-post: torgny@balkefors-ponsiluoma.se eller via tfn 0733-43 47 69.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Balkefors & Ponsiluoma AB

Placering

Sandviken

Ansök nu