Jobbsafari är en del avschibsted logo

Förstärkta familjehem sökes

Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde IFO/FO · Klippan

·

Ansök senast 11 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund ”Vi i Klippan” och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Och inte minst, vi jobbar i en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan ARBETSUPPGIFTER Nu söker klippans kommun flera förstärkta familjehem. Ni bor max 2 timmars bilfärd från Klippans kommun, ni har inga hemmavarande barn under 16 år och en vuxen är hemma på heltid. Vi söker familjer som vill öppna sitt hem och sitt hjärta under en kortare eller längre tid för att ta emot ett barn eller ungdom som en ny familjemedlem. Alla barn och unga har rätt att växa upp i en trygg familj. Men många barn och unga i Sverige saknar den tryggheten i sitt hem. Deras föräldrar klarar, på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller av andra skäl, inte av sitt föräldraskap. Dessa barn behöver då finna trygghet på annat sätt och genom en ny familj att lita på. En familj kan se ut på många sätt och det finns inga krav på att det bara är de traditionella kärnfamiljerna som kan bli familjehem. För oss är det viktigast att du och din familj kan erbjuda en trygg och strukturerad miljö med mycket omtanke, att ni har hjärtat på rätt ställe och vill göra skillnad. Familjehem tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där omsorg- och stödbehovet är stort. Som familjehemsförälder går det bra att vara hemma på heltid med barnet eller jobba deltid beroende på hur behovet ser ut i det specifika fallet. Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där stödbehovet är stort. Att vara familjehem är intressant, utmanande och mycket givande. Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och att erbjuda trygghet, riktlinjer och regler. Detta innebär givetvis en stor utmaning. Ambitionen att bli familjehem måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget innebär är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen. Vi ser det som meriterande om ni har erfarenhet av att jobba med följande: - ungdomar som är inom autismspektrumet -ungdomar med ADHD -ungdomar med kriminell livsstil, - ungdomar med utåtagerande beteende, - ungdomar med gränslöst beteende, - ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, - ungdomar som upplevt våld, - ungdomar som vuxit upp med omsorgssvikt. Klippans kommun erbjuder regelbunden handledning och fortlöpande utbildning. KVALIFIKATIONER Godkänd familjehemsutredning är avgörande för att vara aktuell. För att klara av en placering krävs att man har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga. För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra: • Att ni har kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det. • Att ni är 25 år eller äldre. • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register. • Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt eget sovrum. • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt. • Att ni har en stabil inkomst. • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och familjehemssekreterare. • Att ni behärskar det svenska språket. ÖVRIGT Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde IFO/FO

Placering

Klippan

Kontaktperson

Klippans kommun

Vid ansökan:Ange referens C46443-2021-3 i din ansökan