Förskollärare

Sölvesborgs kommun, Förskola · Sölvesborg

·

Ansök senast 14 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Barn- och utbildningsförvaltningen består av två större verksamheter: skola och förskola samt Individ- och familjeomsorg, totalt är vi 550 medarbetare. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar, nolltolerans mot kränkande behandling samt gott bemötande - ”Vår uppgift är att skapa värde för andra och när vi gör det skapar vi värde för oss själva”. Placering: Bossabo förskola Vi välkomnar en kreativ förskollärare med utvecklande och utmanande tankar och idéer till vår förskola. Vi söker dig som är en drivande och nyfiken pedagog. Språkutveckling, barns inflytande och delaktighet samt dokumentation är delar du ska känna dig väl förtrogen med. Vi lägger stor vikt på ett tillåtande klimat, utmanande lärmiljöer som främjar till härliga leksituationer där du är en närvarande pedagog. ARBETSUPPGIFTER Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling, lek och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och en utmanande lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på organisatorisk bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Språk, barns delaktighet och inflytande och dokumentation är delar vi arbetar lite extra med och som du ska känna dig förtrogen med. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt som bygger på positiva förväntningar. Olikheter ses som en tillgång. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget som pedagogisk ledare och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. KVALIFIKATIONER Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan. Du har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande språk-, lek- och lärmiljö. Utbildning i teckenkommunikation, TAKK, språklig medvetenhet är meriterande. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utbildning och utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. ÖVRIGT För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 § skollagen. Ange löneanspråk. Som medarbetare i Sölvesborgs kommun erbjuds du bland annat friskvårdstimme/friskvårdsbidrag, rabatterat årskort hos Blekingetrafiken och medlemskap i Personalklubben FRISK som anordnar och subventionerar personalsociala och hälsofrämjande aktiviteter. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Sölvesborg ligger vid den Blekingska kusten med cirka en timme till Karlskrona och Malmö. Det som utmärker Sölvesborg är framtidstro och gemyt, en stadskärna med danska och medeltida influenser, Sölvesborgsbron med sin prisbelönta ljussättning, Listerlandet med sina sandstränder och pittoreska fiskelägen och inte minst Sweden Rock Festivals hemmaarena. Det bor cirka 17 500 invånare här. Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus; engagemang, värme och närhet ska genomsyra allt vi gör. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sölvesborgs kommun, Förskola

Placering

Sölvesborg

Kontaktperson

Sölvesborgs kommun

Vid ansökan:Ange referens 109/20 i din ansökan