Förskollärare tillika rektor och skolchef förskola

SELJA-LÅNGLETS FRISKOLA EKONOMISKA FÖRENING · Mora

·

Ansök senast 2 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Selja-Långlets friskola ekonomisk förening, startade höstterminen 2011 en F-6 skola med ett 60-tal elever. Samtidigt startade vi fritidshem och en föräldrakooperativ förskola för 20 barn i åldrarna 1 till 5 år. Hela verksamheten inriktas mot utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Alla ryms under ett tak i Selja-Långlets skola, som ligger i bymiljö med naturen och skogen inpå knuten, strax utanför Mora. Arbetslaget på förskolan består av totalt fyra medarbetare varav en är förskollärare/rektor/skolchef, en är förskollärare och två är barnskötare. Skolans grundskollärare har olika ämneskompetenser och en rektor/skolchef som kombinerar sin tjänst med ett ämne samt karriärtjänst. Skolans och förskolans rektor samverkar kring flera områden som berör t ex arbetsmiljö, säkerhet, utveckling samt samverkan av verksamheten. Vidare arbetar en förskollärare med F-klass och två fritidspedagoger på fritidshemmet. Besök gärna www.solfriskola.se för att läsa mer om vår verksamhet. Du är utbildad förskollärare med erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av barns lärande och färdigheter. Erfarenhet av föräldrakooperativ är en merit. Vi lägger stor vikt vid varje sökandes personliga lämplighet i arbetslaget. Till förskolan söker vi en förskollärare/rektor för att leda det pedagogiska arbetet och för att säkerställa en trygg och utvecklande verksamhet. Vi söker dig som vill samarbeta i arbetslag där vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklas gemensamt. Vi sätter värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du tar egna initiativ. Möjligheter att forma och utveckla verksamheten utifrån egna tankar värdesättes högt. Grunden i vårt arbete är en nära och genuin relation till varje barn och en öppen och ärlig kontakt med föräldrar. I vår dagliga samvaro med barnen försöker vi aktivt se, lyssna och ge respons och tolka deras kommunikationsförsök. På så vis utvecklar barnen sitt språk, sina begrepp, tränar sin sociala kompetens och andra färdigheter. Vårt arbetsätt går ut på att lyssna, se och känna efter vad som intresserar barnen just nu, och utifrån deras tankar och idéer skapa teman och olika aktiviteter. Vi följer årets växlingar utomhus med varierande verksamhet. Vår närmiljö erbjuder både skog och lekplats. Med penna och kamera uppmärksammar och dokumenterar vi barnens lärande och kunskapande. Tjänsten tillträds så snart som möjligt.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

SELJA-LÅNGLETS FRISKOLA EKONOMISKA FÖRENING

Placering

Mora

Kontaktperson

Selja-Långlets Friskola Ekonomiska Fören

Ansök via mejl