Förskollärare till Teknikförskolan

Halmstads kommun, Skolområde Centrum · Halmstad

·

Ansök senast 16 aug. (10 dagar kvar)

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Teknik förskolan är en av sju förskolor i Nygårds verksamhetsområde där vi samverkar i ett 1-16 årsperspektiv. I verksamhetsområdet betonar vi särskilt barnens rätt till kommunikation med hjälp av olika språk och uttrycksformer. Andra fokusområden är barnhälsoarbete, IT, interkulturalitet, bokläsning, matematik, NO och systematiskt kvalitetsarbete. Våra äldre barn ges möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter då de varannan vecka erbjuds undervisning i utomhusmiljö då Nygårds verksamhetsområde har tillgång till en förskolebuss. ARBETSUPPGIFTER Vi söker förskollärare till Teknikförskolan som är en profilerad förskola kring teknik. I vår verksamhet ges barnen möjlighet att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. I undervisningen ges barnen möjlighet att undersöka, utforska och analysera tekniska lösningar samt bygga, skapa och konstruera. Ett speciellt uppdrag är att ge flickor och pojkar samma möjlighet att utveckla intresse för teknik. Verksamheten bedriver undervisning i lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete i både inomhus- och utomhusmiljö. Förskolan har ett nära samarbete med KomTek där förskollärare och arbetslag kompetensutvecklas med syfte att utveckla verksamheten och dess kvalitet för högre måluppfyllelse. Som förskollärare har du ansvar och leder arbetet med planering, utvärdering, uppföljning och utveckling tillsammans med hela arbetslaget och i samverkan med hela förskolan. Du har ett särskilt ansvar att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i processen. Förutom undervisning och omsorg ingår arbetslagsplanering och enskild planering varje vecka. Särskild tid för systematiskt kvalitetsarbete finns avsatt varje månad. Du finns i flera sammanhang där du förväntas bidra och driva förskolans utveckling. På vår enhet lär vi tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa, utmanande och undersökande miljöer samt undersöker effekter av undervisning för att utveckla verksamheten i ett kollegialt lärande. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen/legitimation. Kunskaper inom teknik är meriterande. Vi söker dig som: • har en vilja och drivkraft att utveckla verksamheten tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor där undervisning och styrdokument är i fokus, • bemöter dina medmänniskor utifrån allas lika värde • har processen i fokus och vill arbeta med pedagogisk dokumentation där barnens delaktighet finns som en naturlig del för utveckling och lärande, • har god kännedom om förskolans styrdokument och aktuell forskning samt förmåga att vandra mellan teori och praktik, • är ansvarsfull, engagerad och har stor förmåga att se lösningar. Känner ansvar för enskilda barn och hela enhetens barn. Du ska både kunna arbeta självständigt och kollektivt med allas bästa för ögonen. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Halmstads kommun, Skolområde Centrum

Placering

Halmstad

Kontaktperson

Halmstads kommun

Ansök nu