Förskollärare till Stallbackens förskola

Ludvika kommun · Ludvika

·

Ansök senast 2 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar. Arbetsuppgifter: *Du utför pedagogiskt arbete med barn i åldern 1-5 år *Du ansvarar för och utför tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av verksamheten utifrån gällande styrdokument.                                                                        *Du skapar en miljö, tillsammans i arbetslaget, som utgår från barnets behov och intressen, där barnen får känna inflytande och vara delaktiga i utformningen av förskolans lärmiljöer och verksamhet. Som förskollärare i förskolan tar du ett enskilt och gemensamt ansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. *Du arbetar för ett gott samarbete med vårdnadshavare och övrig personal. Ludvika kommun satsar på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan. Genom den pedagogiska dokumentationen följs förskolan upp, utvärderas och utvecklas.   Kvalifikationer: *Du har förskollärarutbildning. *Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor och har en god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. *Du har förmåga att skapa lugn och trygghet i barngruppen.  *Du har goda kunskaper om lekens betydelse för lärande och små barns utveckling. *Du kan arbeta självständigt och har lätt att skapa goda relationer med barn och vuxna. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning heltid Kontaktperson: Anette Hesselgren Berggren, rektor, 0240-56 58 49 Facklig kontaktperson: Lärarnas Riksförbund, via kommunens växel 0240-86 000 Lärarförbundet, via kommunens växel 0240-86 000 Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2 september 2020. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Ludvika kommun

Placering

Ludvika

Kontaktperson

Ludvika kommun