Förskollärare till Sörby förskola

Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen · Mjölby

·

Ansök senast 11 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Vill du vara en del i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår nybyggda förskola som bidrar till optimalt lärande för varje barn både kunskaps- och känslomässigt? Vi söker nya kollegor till vår förskola där nytänkande och engagemang välkomnas! I utbildningsförvaltningen finns över 20 förskolor för barn 1-5 år i kommunal regi samt ett antal fristående förskolor. Som alternativ finns även familjedaghem. Mjölby kommun satsar på att en stor andel av personalen ska vara högutbildad. Sörby förskola ligger i ett nybyggt villaområde i Mjölby tätort, med närhet till fin natur och kommer att ha åtta avdelningar anpassade efter de riktlinjer som Skolverket angett samt matsal och ateljéer. Vi söker nu dig som vill vara med från grunden och starta upp den sista avdelningen tillsammans med fler kompetenta pedagoger, med barnens bästa i fokus och läroplanens grundläggande värderingar som vägvisare. ARBETSUPPGIFTER Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, att planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, samt att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Ditt förhållningssätt genomsyras av engagemang, kreativitet och nyfikenhet. Du har tillit till barnets kompetens, som tas tillvara som en viktig resurs i lärprocesserna. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du har förmågan och intresset för att ta ett aktivt ansvar för att skapa och bibehålla goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är medveten om ditt ledarskap och har god förmåga för samarbete med människor i olika sammanhang och funktioner. Du söker möjligheter till förbättring av organisationen och tar initiativ till förändring samt har god förmåga för att organisera och strukturera arbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar du både med analys och bedömning för att fortsatt utveckla förskolans undervisning och utbildning. Vi erbjuder dig som förskollärare i Mjölby kommun ett positivt klimat för utveckling av förskolans verksamhet med en gemensam vision och utvecklingsplan för alla förskolor. Du får delta i ett ambitiöst introduktionsprogram med specialutbildade mentorer och får arbeta i en organisation där du har stor möjlighet att påverka såväl verksamheten som din egen arbetssituation. Ett lokalt samverkansavtal som ger alla förskollärare garanterad pedagogisk utvecklingstid varje vecka. ÖVRIGT Vår kommun är expansiv med cirka 27 900 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen

Placering

Mjölby

Kontaktperson

Mjölby kommun

Vid ansökan:Ange referens C42139 i din ansökan