Förskollärare legitimerad

Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen · Klippan

·

Ansök senast 9 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund ”Vi i Klippan” och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Och inte minst, vi jobbar i en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan Förskolan Täppan ligger i Klippans östra del, nära naturen. Vi arbetar med hållbar framtid, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Förskolan har fått Skolverkets utmärkelse "Hållbar skola" som vi är stolta över och medvetet arbetar med. Vi vill ge barnen en god kännedom om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Förskolan har åtta avdelningar fördelade på tre hus. ARBETSUPPGIFTER Pedagogiskt arbete med barn i åldern 1-5 år. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning/utvärdering av verksamheten utifrån gällande styrdokument. Som förskollärare ansvarar du för att skapa och utveckla en trygg och lärorik miljö som utmanar och stimulerar barnen. Genom ett strukturerat och målmedvetet arbete ger du barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Du leder barnen och kollegor i utvecklingsarbetet och ansvarar för undervisningen tillsammans med övriga förskollärare. Du har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt. Förmåga att reflektera och analysera för att ständigt förbättra verksamheten. En stark tilltro till förskolan som en god arena för barns omsorg, utveckling och lärande där alla får möjlighet att nå sin fulla potential. KVALIFIKATIONER Utbildning - Avgörande Utbildad och legitimerad förskollärare Förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de yngre åren. Ett positivt förhållningssätt i mötet med människor och förmåga att skapa goda relationer. God samarbets - och ledarskapsförmåga. Kunskap om förskolans styrdokument samt förmågan att planera, genomföra, utvärdera utifrån uppsatta mål. ÖVRIGT Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner. För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Placering

Klippan

Kontaktperson

Klippans kommun