Forskningsassistent

Sveriges lantbruksuniversitet · Lomma

·

Ansök senast 4 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Institutionen för växtskyddsbiologi Institutionen för växtskyddsbiologi är tvärvetenskaplig och har världsledande forskning inom kemisk ekologi, resistensbiologi och integrerat växtskydd. Det har resulterat i en dynamisk arbetsmiljö med ett gott internationellt rykte inom såväl grund- och tillämpad forskning. Avdelningen för kemisk ekologi agrikultur har en lång tradition av forskningsstudier på insekters värdväxtval. Särskilt fokus har funnits på att undersöka hur tidigare erfarenheter påverkar beteendet hos insekten i senare utvecklingsstadier. Studier har också gjorts på underliggande genetiska och neurofysiologiska mekanismer som styr beteendet och hur dessa påverkar fenotypisk plasticitet styrd erfarenhet till externa stimuli. Innehållsbeskrivning och arbetsuppgifter: Projektet kommer att undersöka hur olika faktorer kopplat till ett förändrat klimat kommer att påverka insekters val av värdväxt. Forskningsassistenten skall utföra ekologisk inriktade beteendeförsök med insekter och studera hur olika kombinationer av doftämnen påverkar värdväxtvalet i ett multitrofiskt perspektiv.  Kvalifikationer: Den sökande ska ha god kunskap om och erfarenhet av experimentella metoder inom kemisk ekologi, såsom utvecklingsstudier och beteendeförsök med insekter, samt doftuppsamling från växter och kemisk analys av växtdofter. Vidare ses erfarenhet av insekters fördelning och spridning meriterande. Erfarenhet av att jobba med ekologiska frågeställningar med nematoder och artbestämning av dessa kommer också att ses som en merit. Goda kunskaper i muntlig och skriven engelska är ett krav. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktiga, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. Personliga färdigheter är därför en viktig del av utvärderingen Placering: Alnarp Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning Omfattning: 100% Tillträde: 15 januari 2021, eller enligt överenskommelse Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-04 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Lomma

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet