Förebyggande socialsekreterare till Förebyggarenheten socialförvaltningen

Botkyrka kommun · Botkyrka

·

Ansök senast 5 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Om arbetsplatsen
Enheten har fokus på barn och ungdomar 0-21 år. Kommunen satsar stort på förebyggande arbete, söker därmed en förebyggande socialsekreterare. Vi söker dig som vill vara en del av kommunens utvecklingsarbete att utveckla och genomföra det våldsförebyggande arbetet. På enheten arbetar vi bl.a med de våldsförebyggande programmen TÅGET och MVP. På enheten finns också Stödcentrum för unga brottsutsatta, medling, föräldrastöd samt Öppna Förskolan. Enheten tillhör socialförvaltningen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga uppgift är att tillsammans med enhetschef och kollegor leda och utveckla det operativa våldsförebyggande arbetet på enheten samt bygga upp strukturer och arbetssätt. Förebyggarnas uppdrag fokuserar på gruppen. Även om vi möter enskilda barn, föräldrar och personal, så är vårt uppdrag att se gruppens behov och vid insatser så är dessa riktade till gruppen, antingen på universell nivå eller riktat till en viss riskgrupp. När vi riktar oss till gruppen så kommer vi med säkerhet att nå de individer som är i stort behov av stöd. Förebyggande socialsekreteraren är sakkunnig inom området och deltar tillsammans med sina kollegor i det dagliga arbetet med att utveckla och implementera nya rutiner samt säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med det politiska uppdraget och det regelverk som gäller. I uppdraget ingår som en naturlig del samverkan med andra aktörer, såväl kommunala som externa. Arbetet riktar sig främst mot det våldsförebyggande arbetet med fokus på 0-12 år men kommer även innehålla andra delar inom enheten där det finns behov av stöd och utveckling. Botkyrka kommun värdesätter det kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Förebyggarenheten har en normkreativ värdegrund och blev som verksamhet HBTQ-certifierad under 2017. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, språkkunskaper, funktionsvariationer och livserfarenhet. Tjänstens åtaganden är följande: - -utveckla och genomföra strukturerade program i skola och fritidsverksamhet samt utbildningssatsningar för förskolor. - -Vara med och bygga upp strukturer och arbetssätt för det våldsförebyggande arbetet samt utvärdera dessa för att hitta förbättringar - -Samverka med samt stödja samarbetspartners (som skola, kultur/fritid) i deras arbete med barn och föräldrar. - Arbeta direkt med föräldrar och ge stöd - -Löpande omvärldsbevakning, göra kartläggningar. - -Annat relevant arbete inom förebyggarenheten och administration. Det här erbjuder vi dig: - Kreativ, lösningsfokuserad och driftig arbetsgrupp med samarbetsfokus för bästa resultat - En arbetsplats som bidrar till personlig utveckling genom möjligheten att vara kreativ utifrån ramarna för uppdraget - Kompetensutveckling och handledning - Årsarbetstid - Friskvårdsbidrag och övriga förmåner

Kvalifikationer
Kvalifikationer: - Är socionom eller har annan adekvat utbildning inom beteendevetenskap från högskola/universitet - Har vana eller är bekväm med att utbilda andra professionella och hålla i presentationer/workshops mm. - Har förmågan att leda, konsultera och samordna andra - Har en egen drivkraft där du kan omsätta kunskap och erfarenhet till ett genomförbart förändringsarbete som gynnar målgruppen - Erfarenhet från utvecklingsarbete - Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar - Har verbal och skriftligt kommunikativ förmåga och kunna engagera och entusiasmera - Har god kännedom om kommunalt styrd verksamhet - Är kreativ, initiativrik och resultatorienterad - Lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa kontakt - Har god förmåga till samarbete samt självständigt arbete - Van att samverka och identifiera relevanta samverkanspartners - Du intresserar dig för nya metoder och arbetssätt och hur dessa kan bidra till utveckling och du bidrar gärna med kunskap och idéer till chef och arbetsgrupp - Personlig mognad Meriterande: - Erfarenhet av verksamhetsområdet. - Tidigare erfarenhet av arbetsledning - Är utbildad gruppledare inom ABC (Alla Barn i Centrum), KOMET eller liknande föräldrastödsprogram - Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar, gärna från myndighetsutövning eller pedagogisk verksamhet. - Har kunskaper och erfarenhet av strukturerad arbete med våldsförebyggande program - Har erfarenhet att arbeta med våldsförebyggande samtal på individuell nivå - Har kunskap om anknytning, ledarskap, maskulinitetsteori, stereotypa könsnormer samt annat normkreativt arbete - Har körkort för personbil Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Botkyrka kommun

Placering

Botkyrka

Kontaktperson

Vlasta Marcikic

0703049852