Familjehemssekreterare

Region Gotland, Individ- och familjeomsorgen · Gotland

·

Ansök senast 8 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. På familjehemsteamet finns ett kompetent och härligt gäng familjehemssekreterare som arbetar med att ge stöd åt de familjehem som har placerade barn. Tillsammans med barnens socialsekreterare ser de till att barnen får det stöd de behöver. Både familjehemssekreterarna och socialsekreterarna har varsin arbetsledare som ansvarar för den dagliga arbetsledningen. Vi har också en socialassistent som avlastar oss de arbetsuppgifter som kan utföras av annan, så att så mycket tid som möjligt frigörs till vårt huvuduppdrag; det sociala arbetet. Just nu är vi i behov av en extra familjehemssekreterare som kan komma in och hjälpa oss under en period på sex månader. Är det du? Vi erbjuder extern handledning, arbetstid 38,75 h/v, flextid samt friskvårdstimme. ARBETSUPPGIFTER Som familjehemssekreterare ansvarar du för se till att familjehemmen utför sitt uppdrag med de placerade barnen på bästa sätt. I ditt uppdrag ingår att: - Handlägga ekonomiska avtal och ersättningar - Ge handledning, vägledning, råd och stöd till familjehemmen - Samarbeta med vårdansvarig socialsekreterare - Dokumentera och följa upp beslutade insatser KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en socionomexamen, eller annan jämförbar högskoleutbildning, samt erfarenhet från utredningsarbete med barn och unga. Har du tidigare erfarenhet som familjehemssekreterare är särskilt meriterande. Du har god kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området. Du bör ha förmåga att sätta barnet i centrum och har god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt att ta ansvar och att uttrycka dig i skrift. Du har god samarbetsförmåga och har en ödmjuk inställning till dem vi möter. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Gotland, Individ- och familjeomsorgen

Placering

Gotland

Kontaktperson

REGION GOTLAND

Vid ansökan:Ange referens A975817 i din ansökan