Jobbsafari är en del avschibsted logo

Familjehem söks

Uddevalla · Uddevalla · Ansök senast 29 apr. (6 dagar kvar)

Extrajobb, Visstidsanställning

Vid ansökan:Ange referens Ansökan Familjehem i din ansökan

Trygga Hem Familjehem växer och nu söker vi fler fantastiska familjer som vill vara med och hjälpa ett barn/ ungdom (0-18år). Vi söker både familjehem och jourhem samt avlastningshem (som kan ta emot barn på kortare tid ex en – två helger i månaden).

Att vara jourhem, familjehem eller avlastningshem

Att vara familjehem är en fantastisk insats för de barn ni tar emot. Uppdraget som familjehem är stimulerande, utmanande men också mycket givande!

När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Barnet/ ungdomen ska med er hjälp och med stöd av oss familjehemskonsulenter få en så normal tillvaro som möjligt, dvs. de ska gå i skola och erbjudas fritidsaktiviteter mm. Obs, barnen ska erbjudas ett eget rum.

Att vara familjehem och ha ett yrkesliv går för det mesta alldeles utmärkt. Vid första tiden av en placering är det dock bra om någon vuxen i familjehemmet kan vara tillgänglig hemma en kortare tid vid behov. Man har som familjehem rätt att vara ledig från arbete vid placering (förlorad arbetsinkomst ersätter vi er med).

Vid önskemål om att bli familjehem är det ytterst viktigt att hela er familj är med på tåget och förstår vad ett uppdrag kräver av er såsom: tid, engagemang, tålamod, struktur och en positiv inställning.

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt ifrån ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Det viktigaste är att ni har ett genuint intresse för att hjälpa ett barn/ ungdom till ett bättre liv. Ni måste också kunna samarbeta med samtliga aktörer runt det placerade barnet/ungdomen såsom skola, socialsekreterare, familjehemskonsulenter m. fl.

En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de myndiga.

Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en positiv förebild för den placerade och stå för omsorg, struktur, engagemang och trygghet.

För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

• Att ni behärskar det svenska språket.

• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens , transportstyrelsens register.

• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet.

• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.

• Att ni har en stabil inkomst.

• Att minst en av er har tid för möten såsom sjukvård/tandvård, socialtjänst och familjehemskonsulenter mm.

Viktigt är även:

God kännedom om barn och ett gott barnperspektiv, samt Personlig lämplighet!

God ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) du får för det uppdrag du utför och är både pensionsgrundande samt skattepliktig.

Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver.

Handledning

Trygga Hem Familjehem erbjuder regelbunden handledning och utbildningar.

Om Trygga Hem Familjehem

Trygga Hem Familjehem erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar. Samtliga familjehemskonsultenter på Trygga Hem Familjehem är utbildade socionomer med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Är du intresserad av att ställa upp som jourhem, familjehem eller avlastningshem?

Rekrytering sker löpande. Klicka in på vår hemsida för mer information och Ansökan!

Varmt välkommen önskar vi på Trygga Hem Familjehem

Observera ofullständiga ansökningar besvaras ej, likaså om ni inte uppfyller ALLA krav. Endast seriösa sökare besvaras.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Uddevalla

Placering

Uddevalla

Kontaktperson

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB

Vid ansökan:Ange referens Ansökan Familjehem i din ansökan

Dela jobbannonsen

Anmäl annons