Driven Kommunikatör till Ostlänken

Trafikverket · Solna

·

Ansök senast 24 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsuppgifter

Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Det vi gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Ostlänken - en del av nya stambanor i Sverige

För att Sverige ska fortsätta att utvecklas måste järnvägen rustas, moderniseras och byggas ut. Stambanorna mellan våra storstadsregioner är en nationell pulsåder för gods- och persontrafik. Idag är det trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. Ostlänken, som dras mellan Järna och Linköping, är den första delen av nya stambanor som ska knyta ihop storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Arbetet med Ostlänken kommer att pågå under lång tid och påverka många. Kontaktytorna med t ex kommuner, entreprenörer, näringsidkare och intresserad allmänhet är omfattande. Det finns alltså gott om kommunikativa möjligheter och utmaningar. Som kommunikatör för Ostlänken jobbar du med att analysera, planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikation för att skapa förtroende för programmet och Trafikverket. I din roll som kommunikatör har du även en konsultativ roll där du skapar samsyn kring vikten av proaktiva och samordnade insatser.

Några exempel på arbetsuppgifter i rollen kommer att vara att:
 • Sprida samhällsinformation via våra kanaler utifrån ett målgruppsperspektiv
 • Vara rådgivare i kommunikationsfrågor för medarbetare i programmet
 • Delta i det redaktionella arbetet för programmet i sin helhet, där du har ansvar för att ta fram innehåll, till exempel text och bild inom ett ämne som sedan samordnas i våra interna och externa kanaler
 • Underhålla och utveckla webbsidor på programmets webbsida trafikverket.se/ostlanken, som är en del av Trafikverkets webbplats
 • Beställa kommunikationstjänster från "inhouse" byrå och upphandlad byrå
Du kommer att ingå i ett kommunikationsteam för Ostlänken som ligger under staben i programmet, och tillhöra en större kommunikationsavdelning Stockholm Öst som ansvarar för att hålla samman den externa bilden av Trafikverket i regionen genom att kommunicera med utvalda målgrupper, koordinera budskap samt samordna externa kontakter. Vi är 40 kommunikatörer på avdelningen - kommunikatörer, presskommunikatörer och kommunikationsansvariga som alla jobbar med regionens kommunikationsuppdrag. Du rapporterar till enhetschef på Kommunikation Stockholm-Öst, region Öst.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person har du en stark egen drivkraft där du självständigt analyserar, prioriterar och samordnar kommunikationsinsatser. Du är trygg i din yrkesroll där du är duktig på att kommunicera, bygga relationer, skapa förtroende och är en lagspelare där vi tillsammans jobbar för att nå gemensamt uppsatta mål.

Vi söker dig som
 • har en högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
 • har flera års aktuell erfarenhet av operativt kommunikationsarbete med stora och komplexa uppdrag
 • har erfarenhet av strategiska frågor, även om du mest arbetat operativt
 • har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler - både extern webb och sociala medier
 • har erfarenhet av att målgruppsanpassa innehåll via olika kanaler, digitala såväl som traditionella
 • har erfarenhet av att ha arbetat konsultativt i din roll som kommunikationsexpert.
 • är en duktig skribent med god språkbehandling på svenska
 • har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av kommunikationsarbete i infrastrukturprojekt
 • har erfarenhet från statlig och/ eller offentlig verksamhet
 • har erfarenhet av att som kommunikationsexpert hantera förtroendekänsliga och samhällsdebatterande frågor
 • har erfarenhet av att filma och redigera rörlig bild
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

#Ostlänken

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-24

Upplysningar

Rekryterande chef Charlotte Thorell
0101231788

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Anna Lindquist
0101235533

ST Göran Fält
0101231201

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Solna

Kontaktperson

Charlotte Thorell

0101231788