Doktorand till licentiatexamen i vårdvetenskap

Högskolan i Borås · Borås

·

Ansök senast 3 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030. På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion. Vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås bedrivs forskning inom vårdvetenskap vilken har resulterat i en gedigen kunskapsbas som bland annat rör mänskliga erfarenheter av ohälsa, sjukdom, utövande av en vårdprofession samt möten med olika vårdmiljöer. Forskning med existentiella vårdfrågor och lärande i fokus har under åren bedrivits inom många olika vårdsammanhang. Forskning som belyser vårdmiljöns betydelse har framförallt producerats vad gäller vårdande i högteknologiska miljöer. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv har välfärdens utmaningar analyserats med särskilt fokus på styrning och organisering.  Inom forskningsområdet Människan i vården samt forskarutbildningsämnet vårdvetenskap söker vi en licentiand i följande forskningsprojekt:  Vårdmiljöns betydelse inom det perioperativa området. Arbetsbeskrivning Forskningsprojektet/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en etablerad forskargrupp. Avhandlingsarbetet kommer att innefatta genomförande av två delstudier inom ett projekt enligt ovan angivna inriktning. Inledningsvis utarbetas projektplan och forskningsetisk ansökan. Det senare innebär att aktivera tidigare erhållet beslut från forskningsetisk kommitté. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning och handledning av examensarbeten inom akademins program, fristående kurser och/eller uppdragsutbildning. Doktorander anställs enligt Högskoleförordningen kapitel 5. Studietiden motsvarar högst två års heltidsstudier fram till licenciatexamen. Doktorandanställningen kan komma att förlängas två år upptill doktorsexamen om externa medel bifalles under pågående utbildningsperiod. Anställning sker under förutsättning att den sökande uppfyller kraven och blir antagen som forskarstuderande. Antagning sker vid Högskolan i Borås. Doktorander erbjuds att gå kurs i Högskolepedagogik vid Högskolan i Borås. Kvalifikationer För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar Kontakt  Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Katarina Karlsson via telefon 033-435 47 61 eller via mail katarina.karlsson@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Rebecca Gmoser, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Anställningsform: Anställningen tidsbegränsas enligt HF kap 5 § 7. Visstidsanställning under 2 år (Licentiatexamen) Sysselsättningsgrad: Anställning som doktorand omfattar heltid under två år i enlighet med Högskoleförordningen kap 5. Då 80 % ägnas åt forskarstudier och återstående tid, 20 % innefattar tjänstgöring sådan som undervisning, forskning och administration vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd förlängs anställningen i motsvarande omfattning. Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Borås Diarienummer: PA 2020/175 Ansökan Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Utifrån den projektidé som presenteras i respektive annons, skriva en forskningsskiss på max 2000 ord exklusive referenser. Skissen skall innehålla en problematiserade text kring forskningsområdet. • Personligt brev • CV • Master-/magisteruppsats  • Andra eventuella publikationer Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-03. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Högskolan i Borås

Placering

Borås

Kontaktperson

Högskolan i Borås