Doktorand inriktning trädgårdsvetenskap, odling, produktkvalitet

Sveriges lantbruksuniversitet · Lomma

·

Ansök senast 31 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Institutionen för biosystem och teknologi Vid institutionen för Biosystem och teknologi utforskar vi interaktionerna mellan jord, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av livsmedel och förnybara råvaror. Vår undervisning och forskning fokuserar på frågor som rör hållbarhet och effektivt nyttjande av begränsade resurser för hortikulturell och agrikulturell produktion. Visualisering av lökdoft – ett sätt att minimera svinnet under lagring Innehållsbeskrivning: Lök är väl lämpad för långtidslagring. De faktorer som begränsar lagringspotentialen är olika svamp- och bakteriesjukdomar samt att lökarna gror. I detta projekt utvecklar vi en rad digitala verktyg för lagringsprognoser och beslutsstöd. Nyckeldofter för att bedöma lökkvalitet kommer identifieras. I senare stadier av projektet kommer doftanalyserna kombineras med bildanalyser där moderna digitala metoder appliceras. Målet är att minimera svinnet av lök och öka kvaliteten genom hela kedjan från fält till konsument. Arbetet kommer ske i fält, i lagerutrymmen och i laboratoriemiljö med betoning på laboratorieanalyser. Du kommer tillämpa nya tekniska lösningar i nära kommunikation med odlare. Laboratorieanalyserna fokuserar på olika kvalitetsparametrar och deras koppling till doft och utseende. För bildanalyserna finns möjlighet att fördjupa sig i programmering. För doftanalyserna finns stora möjligheter att dra nytta av det stora samarbetsprojekt som inom kort kommer starta mellan Max Planck, Lunds universitet och SLU. Samarbetet kommer involvera ett stort antal doktorander som i olika omfattning kommer göra delar av sina studier vid dessa tre fysiska platser. Vi ser stora möjligheter att detta projekt kan ingå i utbyte av gemensamma försök och utbytesperioder. Projektet kommer ske i nära samarbete med svenska odlare för att säkerställa att frågeställningarna är relevanta samt öka sannolikheten att framtagna tekniker och förbättringar snabbt kommer odlarna till del och kan omsättas i praktiken. Projektet genomförs i nära samarbete med flera ämnesgrupper inom och utanför institutionen för Biosystem och teknologi. Kvalifikationer: Den sökande skall ha: • En masterexamen i hortikultur (hortonom), agroekologi eller närliggande ämnesområde. • Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska (tala, lyssna, läsa och skriva), och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska med odlare och studenter. • Hög motivation att genomföra en doktorandutbildning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete. Erfarenhet av frilandsodlade grönsaker och/eller kvalitetsanalyser är meriterande. Den sökande bör ha erfarenhet av eller vilja att utveckla och implementera nya tekniker. Placering:            Alnarp Försörjningsform: Anställning som doktorand, 100% under 4 år. Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-08-31. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Lomma

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet