Doktorand i transformativ innovation

Doktorand i transformativ innovation

Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper · Lund · Ansök senast 18 aug. (36 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens PA2024/1861 i din ansökan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Doktorandtjänsten är placerad på Inst. för Designvetenskaper på Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Designvetenskaper är en tvärvetenskaplig institution som integrerar design, teknik och människor i sin forskning och utbildning. Den utlysta tjänsten ligger inom ramen för Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) och finansieras av forskarskolan Management och IT (MIT) och Familjen Kamprads stiftelse. Du kommer att vara en del av centrumets interdisciplinära forskningsmiljö bestående fem doktorander liksom postdoktorer och seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Du kommer också vara en del av den nationella forskarskolan MIT och förväntas delta i deras aktiviteter. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom det tvärvetenskapliga centrumet, både i samarbete med andra och individuellt. Transformativ innovation Ämnet transformativ innovation syftar till att förstå, förklara och förbättra verksamheter med fokus på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t ex system, varor och/eller tjänster) samt nya eller förändrade processer (t ex tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer samt samhälle. Forskningen adresserar såväl mänskliga, organisatoriska, processmässiga och tekniska aspekter såsom användarcentrerad design, teknik- och affärsutveckling, utvecklingsmetodik, integration och samverkan, industrialisering samt hållbar utveckling. Ämnesbeskrivning För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, samarbetsformer, värdekedjor och affärsmodeller. Inom Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) bygger vi kunskap för att hantera dessa utmaningar.  En nyckel till omställningen är digitalisering och nyttjandet av olika digitala verktyg och artificiell intelligens. Baserat på tillförlitliga data från företag/organisationer kan analyser genomföras, nya algoritmer utvecklas och applikationer och lösningar för hållbar näringsverksamhet tas fram. Denna utveckling är dock fortfarande i sin linda och det behövs betydande forskning i att tillämpa digital teknik och utvärdera dess faktiska värde för ingående företag, försörjningskedjor och samhället i stort. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Till denna tjänst söker vi en doktorand som kan utveckla, tillämpa och utvärdera digitala verktyg (såsom artificiell intelligens, internet of things, cloud computing) i syfte att påskynda omställningen av näringslivet till en hållbar utveckling. Tillämpningsområden rör hållbara och cirkulär affärsupplägg utifrån både ett producent-och konsumentperspektiv och inkluderar nära samarbete med ingående aktörer. Fokus är alltså inte på den digitala tekniken i sig utan på dess tillämpning, nyttogörande och bredare effekter.  Du, tillsammans med de andra forskare inom SSCEN kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till strategi, hållbara och cirkulära försörjningskedjor, digitalisering, regional och industriell policyutveckling, entreprenörskap och finansiering/redovisning. Behörighet  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller   fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet för transformativ innovation uppfyller den som har: minst 50 högskolepoäng inom ämnesområdena för utbildning på forskarnivå varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdena, eller konstnärlig högskoleexamen, civilingenjörsexamen, civilekonomexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdena.  Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Goda kunskaper om affärsmodeller   Goda kunskaper om hållbar utveckling Gods kunskaper om utveckling och/eller tillämpning av digitala verktyg För annonsen i sin helhet var göd se Lunds universitets hemsida.  LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Placering

Lund

Kontaktperson

Lunds Universitet

Vid ansökan:Ange referens PA2024/1861 i din ansökan

Dela jobbannonsen

Anmäl annons