Doktorand i medicinsk vetenskap

Linköpings Universitet · Linköping

·

Ansök senast 12 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand i medicinsk vetenskap  med placering vid BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Som doktorand kommer du att delta i projektet: ”Det kroppsliga och sociala jaget hos individer med anorexi och autism”. Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad klassificering skulle vara en väg framåt för förbättrat omhändertagande av psykiskt sjuka. Det har t.ex. föreslagits att det kan finnas gemensamma sjukdomsmekanismer hos patienter med anorexia nervosa och patienter med autism. Det kroppsliga jaget, social interaktion och interoception är symptomdomäner av intresse för detta projekt. I denna studie ämnar vi studera kroppslig självuppfattning och förmågan att skilja mellan själv och andra hos patienter med anorexia och autism, i syfte att bidra till en ökad förståelse för självuppfattning vid de två psykiatriska tillstånden. Behörighet Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Vi söker en person med mastersexamen inom neurovetenskap, psykologi, kognitionsveteskap eller angränsande område. Den sökande förväntas ha goda kunskaper inom neurovetenskap samt erfarenhet av beteendestudier i människa omfattande individer med autism och anorexi. Erfarenhet av insamling av EEG (speciellt SEP)- och fMRI-data samt av forskning inom området ”social beröring” är ett krav. Erfarenhet av arbete med patientgrupper med andra psykiatriska tillstånd, liksom grundläggande kunskap i användning av mjukvaruprogrammen ”Presentation” och ”R” är meriterande. Den sökande skall ha god förmåga att kommunicera på engelska, både i tal och i skrift. Det är också ett krav att den sökande kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Den sökande ska ha god förmåga till självständigt arbete. Stor vikt kommer även att läggas vid förmågan att samarbeta. Förordnandetid Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Tillträde Enligt överenskommelse Lön Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 november 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Lika villkor Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Linköpings Universitet

Placering

Linköping

Kontaktperson

Linköpings Universitet