Doktorand i bioinformatik

Högskolan i Skövde · Skövde

·

Ansök senast 17 aug. (5 dagar kvar)

Tjänsten utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data. Forskningen i denna doktorandtjänst kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Translationell Bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig data analys med tillämpningar inom Life Science området. Anställningen avser forskarutbildning i första hand relaterat till utveckling av bioinformatiska metoder för analys av storskalig omics data. Arbetet kommer huvudsakligen att fokusera på analys av mikroskopibilder från stamcellskulturer med målet att utveckla ett automatiserat kvalitetskontrollsystem för stamcellsprodukter. Forskningsarbetet kommer också att inkludera optimering av existerande in vitro-baserade sjukdomsmodeller, vilket kommer att kräva praktiskt experimentellt arbete och avancerade bioinformatiska analyser med AI-baserade analystekniker. Forskningsprojektet är ett forskningssamarbete mellan Högskolan i Skövde, Takara Bio, Merck, AstraZeneca, TATAA Biocenter, MultiD och SciCross. Sökande bör vara förberedd på att arbetet kommer att utföras både i Skövde och i partnerföretagens lokaler i Göteborg. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. Vi söker dig som har: • avlagt examen på avancerad nivå i bioteknik, biokemi, systembiologi eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, fullgjorda kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper • godkänt betyg i engelska B/6 eller likvärdig kunskap förvärvad genom tidigare studier. Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen: • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. • Praktisk erfarenhet av bioinformatiska analyser i forskningsmiljö. • Kunskap och erfarenhet av programmering i t.ex. R, Python eller annat relevant programmeringsspråk. • Kunskap och erfarenhet av AI-baserade dataanalysmetoder, exempelvis machine learning/deep-learning samt metoder för bildanalys. • Kunskap och erfarenhet av human pluripotenta stamceller (hPSC) för sjukdomsmodellering. • Förmåga att självständigt planera och utföra vetenskapliga experiment och analysera resultat. • Dokumenterat god samarbetsförmåga. • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid praktisk erfarenhet av bioinformatiska analyser i forskningsmiljö, kunskap och erfarenhet av AI-baserade dataanalysmetoder, exempelvis machine learning/deep-learning samt metoder för bildanalys, och kunskap och erfarenhet av human pluripotenta stamceller (hPSC) för sjukdomsmodellering. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 4 år. Anställningens omfattning är 100 %. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020 Diarienummer: Ref nr HS 2020/673 Kontaktuppgifter Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. Ansökan Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Personligt brev • CV • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa • Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen • Examensarbete Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Högskolan i Skövde

Placering

Skövde

Kontaktperson

Högskolan i Skövde

Ansök nu