Jobbsafari är en del avschibsted logo

CRM-specialist

Gina Tricot Sweden · Borås · Ansök senast 31 aug. (16 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Om Gina Tricot Gina Tricot är ett svenskt modebolag som riktar sig mot kvinnor i över 30 länder. Vi har kommit långt i vårt hållbarhetsarbete och tar ett stort socialt ansvar, både internt och externt. I vår nuvarande strategi har vi högt ställda mål och kan erbjuda omväxlande roller där du får möjlighet att vara med och driva förbättringar, utveckla din karriär samt arbeta med passionerade medarbetare. Vi värnar också om dig som medarbetare och erbjuder en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Om rollen Vår kundklubb, Gina Club, består utav miljoner medlemmar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Holland. Utöver vår målsättning att öka antalet medlemmar, vill vi utveckla vårt övergripande arbete inom CRM för att erbjuda våra kunder en unik upplevelse av oss som varumärke. Det vill vi göra genom att följa våra kunder på ett ännu bättre sätt under hela deras livscykel och utveckla en ännu mer personlig och relevant kommunikation till dem. Är du en erfaren och kundfokuserad CRM-specialist? Då har du möjlighet att bli en del av vårt CRM-team, som ansvarar för att bygga upp en framgångsrik kundklubb som ger ett tydligt mervärde för våra medlemmar. Som CRM-specialist på Gina Tricot bidrar du aktivt till vår CRM-strategi med kunden i fokus och ett datadrivet arbetssätt. Du planerar, levererar samt följer upp aktiviteter kring kundvård och lojalitetsprogram. I din roll övervakar du och maximerar kundnöjdhet och customer lifetime value samt arbetar löpande för att maximera lönsamheten. För att skapa ett tydligt kundfokus i hela organisationen utgår vi ifrån att du som expert håller dig uppdaterad inom området, delar med dig av din kompetens samt arbetar aktivt för att vårt kundcentrerade arbetssätt når hela vägen ut i alla delar av organisationen. Är du personen vi söker? Bakgrundskrav - Relevant högskoleutbildning - Flerårig erfarenhet av strategiskt och operationellt CRM-arbete - Flerårig erfarenhet av CRM-/marknads-/kundanalys från detaljhandeln - Tidigare arbete med kombinationen e-handel/butik med överskridande analyser ses som meriterande - Professionell nivå i engelska, både i tal och skrift Du sätter alltid kunden i fokus och brinner för att leverera en riktigt bra kundupplevelse i allt du gör. Du är 100% engagerad i uppdraget att skapa kundnöjdhet och lojalitet baserat på data, insikt och kommunikation. Du har bra samarbetsförmåga och lätt för att bygga starka relationer med olika avdelningar inom företaget. Du är entreprenöriell och söker ständigt efter nya smarta lösningar. Du är lyhörd och hjälpsam och bidrar aktivt till ett bra samarbete med dina kollegor. Som person är du också målmedveten, strukturerad, flexibel och handlingskraftig. Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra tjänster. Din bas blir vårt huvudkontor i Borås med en hybridlösning som passar dig och teamet. Låter detta som något för dig? Skicka då in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval. About Gina Tricot Gina Tricot is a Swedish high fashion company with female customers in over 30 countries. We have come a long way in our work within sustainability and CSR, both internally and externally. In our current strategy, we are aiming high and can offer varied roles where you will be involved in driving improvements, evolve in your career, and get to work with passionate coworkers. At the same time, we care for you as an employee and offer a healthy work/life balance. CRM Specialist Our customer club, Gina Club, consists of millions of members in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany, and the Netherlands. In addition to our goal of increasing the number of members, we want to develop our overall work in CRM to offer our customers a unique experience of us as a brand. We want to do this by following our customers in an even better way throughout their life cycle and developing even more personal and relevant communication to them. Are you an experienced and customer-focused CRM Specialist? Then you can become part of our CRM team, which is responsible for building a successful customer club that provides clear added value for our members. As a CRM Specialist at Gina Tricot, you actively contribute to our CRM strategy with the customer in focus and a data driven approach. You plan, deliver, and follow up on activities around customer care and loyalty program. In your role, you monitor and maximize customer satisfaction and customer lifetime value and work continuously to maximize profitability. To create a clear customer focus throughout the organization, we assume that you as an expert stay up to date in the area, share your expertise and work actively to ensure that our customer-centric approach reaches out to all parts of the organization. Are you the person we are looking for? Background requirements - Relevant university education - Several years of experience in strategic and operational CRM work - Several years of experience in CRM / market / customer analysis - Previous work with cross channel analysis in an ecom/store setup is seen as meritorious - Professional level in English, both in speech and writing You always put the customer in focus and are passionate about delivering a great customer experience in everything you do. You are 100% committed to the mission of creating customer satisfaction and loyalty based on data, insight and communication. You have good collaboration skills and can easily build strong relationships with different departments within the company. You are entrepreneurial and are constantly looking for improvements. You are responsive and helpful and actively contribute to a good collaboration with your colleagues. As a person, you are also determined, structured, flexible and energetic. The position is full-time permanent employment, with 6 months probationary period. We perform background checks on all our services. Your base will be our head office in Borås with a hybrid solution that suits you and the team. Does this sound like something for you? Then send in your CV and personal letter as soon as possible, we work with ongoing selection.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Gina Tricot Sweden

Placering

Borås

Kontaktperson

Gina Tricot AB

Dela jobbannonsen