Controller till Uppsala Vatten & Avfall

Randstad · Uppsala

·

Ansök senast 18 aug. (3 dagar kvar)

Arbetsbeskrivning Uppsala Vatten & Avfall är inne i en förändringsresa för att bli än mer rustade för framtiden. Här får du möjligheten att bidra till en bättre värld och till Uppsala Kommuns starka utveckling och tillväxt.  Som controller mot staben i Uppsala Vatten & Avfall AB får du vara med och skapa förutsättningarna för att vi tillsammans med kunder och intressenter kan skapa rent vatten, smarta kretslopp och ett hållbart liv i ett växande Uppsala.  Ansvarsområden Tjänsten som controller är ny och ingår i ekonomiavdelningen som består av sex medarbetare. Avdelningens ansvar är att: Leda, styra och samordna det ekonomiska arbetet inom bolaget Tillgodose att ägardirektiv och uppdrag kopplade till ekonomiska processer uppfylls Medverka till att bolagets övergripande mål uppfylls Minimera finansiella risker och risker med resurs-, och kompetensbrister inom ekonomiavdelningen.  Som controller arbetar du med budget, prognos, bokslut och årsredovisning och du ditt ansvarsområde är som controller mot stabs- och stödfunktionerna inom bolaget. Du samordnar de olika verksamhetsdelarnas budgetarbete och syr ihop det till en helhet. En viktig del i arbetet är att utforma enhetlighet i rapporteringsstrukturen, planera det finansiella årshjulet samt ansvara för affärsplaneprocessen.   I arbetet med ekonomistyrning av verksamheten kommer du också att vara högst inblandad i framtagandet av effektiva KPI:er och säkerställa att man styr mot dem.   Bolaget är mitt i en förändringsprocess och som controller kommer du att delta i förändrings- och digitaliseringsarbete inom hela verksamheten samt att du driver processer inom ditt område. För att få maximal utväxling i det pågående förändringsarbetet är det viktigt att det speglas i ekonomisystemet Agresso. Du kommer att ansvara för utvecklingen av Agresso och dess användande. Det arbetet handlar om allt från att skapa en enhetlig rapportstruktur, implementation av budget och prognos samt ekonomimodellen samt övrig utveckling och intern utbildning. Dina huvudsakliga ansvarsområden: Controller mot stabsfunktionen Budget, prognos, bokslut, ÅR Ansvara för kontakten med revisorerna Framtagande av relevanta KPI:er samt säkerställa uppföljning mot dem Planera årshjulet och ansvara för affärsplaneprocessen (mål och budget) Skapa enhetlighet i rapporteringsstrukturen Delta i förändrings- och digitaliseringsarbete samt driva egna förändringsprocesser Ansvara för Agresso:Skapa enhetliga rapporter Implementera rapporteringsstrukturen Implementera budget och prognos Implementera tidrapportering Implementera ekonomimodellen Utveckla och utbilda Kvalifikationer För att lyckas i rollen som controller har du en högskoleutbildning i ekonomi eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av bokslutsarbete och framförallt budget- och prognosarbete i åtminstone fem år. Då en viktig del i rollen handlar om att utveckla användandet av Agresso så måste du ha goda kunskaper i systemet. Har du dessutom arbetat i Aaro så är det meriterande.  Då bolaget befinner sig i en förändringsresa så skall du ha erfarenhet av förändringsarbete. Det är inte ett krav att du haft funktion som förändringsledare men det är meriterande om så är fallet. Har du erfarenhet av koncernrapportering samt arbete med certifiering så är det meriterande.   Som controller har man många kontaktytor inom och utanför organisationen. Det är en kommunikativ roll varför det är viktigt att man har goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.  För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Ansökan Sista ansökningsdag: 2020-08-18. Omfattning: Heltid, tjänsten övergår i en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. För information: I denna process samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad Finance. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Fredrik Patcha, på telefonnummer 070-368 18 82 eller fredrik.patcha@randstad.se Om företaget Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer. Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Randstad

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Randstad AB

Ansök nu