Chef med rätt att leda

Hudiksvalls kommun Social- och omsorgsförvaltningen · Hudiksvall

·

Ansök senast 6 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi på social- och omsorgsförvaltningen vill vara Bäst på att bli bättre! Vi ger våra medborgare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en attraktiv arbetsplats där alla känner stolthet och glädje. Vår verksamhet ger ett stort värde för medborgarna. Detta åstadkommer vi genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Arbetet genomsyras av vår gemensamma värdegrund. ARBETSUPPGIFTER Är du en tillitsfull pedagog som är trygg i din ledarroll? Om ja, välkommen hit! Vi behöver dig som Myndighetschef. Under våren genomförde förvaltningen en större omorganisation. Bland annat samlades myndighetsutövningen i ett gemensamt verksamhetsområde. Även övriga verksamhetsområden inom förvaltningen genomgick omfattande förändringar. Vi har kvar att utveckla nya samarbetsformer och rutiner inom förvaltningen. Både inom verksamheterna, mellan verksamheterna och med andra förvaltningar. Att bygga upp den nya förvaltningen och myndighetskontoret blir en viktig uppgift för dig; att ibland leda och ibland delta i. De metoder, rutiner och utvecklingsarbeten som den nya organisationen behöver för att stå stadigt ska präglas av Kasam, balans i Ansvar och befogenhet, Tillitsbaserat ledarskap och ett Pedagogiskt förhållningssätt. Myndighetskontoret är uppdelat i fyra enheter, Barn och Ungdom, Vuxna och Äldre, Mottagningsteamet och Trygg Hemgång. Varje enhet leds av en enhetschef, som är underställd Myndighetschefen. Totalt arbetar 130 medarbetare i verksamheten. Är du en engagerad byggare med organisationsförståelse? Om ja, välkommen hit! Vi söker dig som har uppnått en förtrogenhetsnivå vad gäller socialtjänstens lagområden, samt anslutande lagstiftning. Du ska också känna dig trygg i rollen som arbetsgivarföreträdare. Vi ser vidare att: • Du är ärlig och tydlig när du ger feedback och vågar gå in i dialog där du agerar på ett konstruktivt sätt. • Du tar ansvar för verksamheten i både med- och motgång, sätter invånaren i fokus samt tar ansvar för din och gruppens leverans och arbetsmiljö. • Du som person är strategisk och kan omsätta förändringar i omvärlden till förändringar i praktiken. • Du har god samarbetsförmåga och kan bygga tillitsfulla relationer som skapar entusiasm och arbetsglädje. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete som ledare med ansvar för myndighetsutövning, personal, ekonomi, verksamhetsutveckling och resultat. KVALIFIKATIONER För att lyckas i uppdraget krävs att du: • har helhetssyn och utövar ett gott ledarskap • är mål- och resultatorienterad och drivande i utvecklings- och kvalitetsarbete • inger förtroende, är lyhörd och prestigelös • har ett upparbetat nätverk och förmåga att skapa nya relationer • är omvärldsorienterad och har intresse, engagemang samt erfarenhet av socialtjänst, myndighetsutövning och samhällsutveckling Krav utöver ovan • Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning. • Utbildning inom ledarskap. • Minst 5 års erfarenhet av och kunskap om myndighetsutövning, vad gäller SoL, LVU, LVM, LSS. • Kunskap om hälso- och sjukvårdslagstiftning • Hög verbal förmåga • Minst 5 års erfarenhet av att ha jobbat som chef för chefer • Personliga egenskaper så som god självinsikt och personlig mognad. Meriterande • Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer • Utbildning inom kvalitetsområdet • Ekonomisk utbildning ÖVRIGT Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Hudiksvalls kommun Social- och omsorgsförvaltningen

Placering

Hudiksvall

Kontaktperson

Hudiksvalls kommun

Vid ansökan:Ange referens A982444 i din ansökan