Chef för nämndskansli

Karlshamns kommun · Karlshamn

·

Ansök senast 2 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Nämndskansliet ingår i kommunledningsförvaltningen. Enheten kommer att ledas av chefen för nämndskansli och här arbetar 7 medarbetare Om oss Nämndskansliet kan ses som navet för den demokratiska processen. Nämndskansliet ansvarar för kommunens nämndservice, ärendehantering samt utvecklingen av densamma. Tyngdpunkten i kansliets ansvarsområde är det direkta stödet till de politiska organen, från postöppning och ärenderegistrering via beredning och politisk behandling till arkivläggning. Ett viktigt kommande utvecklingsarbete är att ta fram och implementera styrdokument för synkronisering av kommunens nämndarbete och dokument- och ärendehantering som berör alla delar i ärendeprocessen. I nämndskansliet ingår idag nämndadministration, registratur och centralarkiv. På kansliet är vi, i våra respektive roller, beroende av varandra och strävar mot samma mål. För oss är helheten större än summan av delarna. Det är också därför vi hjälps åt i arbetstoppar och kan gå in för varandra vid behov. Kansliet är också ansvariga för genomförande av allmänna val. Arbetsuppgifter Som chef för nämndskansliet samordnar du enhetens arbete och skapar genom engagemang och trygghet förutsättningar för din arbetsgrupp att nå goda resultat i sina uppdrag. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du med verksamhetsutveckling av kommunens ärendehantering såväl vad avser ärendehanteringssystemet som stöd till övriga tjänstemän och förtroendevalda. Ett uppdrag är att skapa en tydlig och kommungemensam modell för ärendehanteringen. Att systematiskt förbättra våra befintliga arbetssätt är en naturlig del i arbetet. Du arbetar aktivt för att skapa och bibehålla förtroendefulla och konstruktiva relationer såväl internt som externt. Arbetet är strategiskt när det gäller övergripande styrning och ledning, men också operativt genom att leda medarbetarna inom olika sakområden och själv agera sekreterare i styrelser och nämnder. I din chefsroll ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för kanslienheten. Tjänsten kommer vara säkerhetsklassad. Kvalifikationer Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning statsvetenskap, juridik eller förvaltning samt flerårig erfarenhet från en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap om arbete i offentlig förvaltning, de lagar som reglerar verksamheten samt förståelse för de förtroendevaldas vilja och förutsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från ledaruppdrag, företrädesvis innehållande personal- och budgetansvar. Som person är du analytisk och strukturerad och har förmåga att se till helheten. Du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift, därav är goda kunskaper i svenska språket i tal och i skrift ett krav. Ditt ledarskap kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke och du är en kommunikativ, tydlig och relationsskapande chef som aktivt arbetar för att skapa delaktighet och arbetsglädje. Vi erbjuder dig Ett meningsfullt arbete med utvecklingsmöjligheter och bra kollegor. Som anställd i Karlshamns kommun har du hälsopaus, 25, 31 eller 32 semesterdagar beroende på din ålder, byte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar, företagshälsovård m.m. Vi har även en aktiv personalklubb som bl.a. anordnar resor, aktiviteter, föreläsningar och diverse rabatter. Övrigt Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2020-08-02 För mer information kontakta Christina Svensson, tf kanslichef och säkerhetskyddschef. 0454-816 13 Daniel Wäppling, kommundirektör, 0454-817 08 Fackliga företrädare nås via kommunens servicecenter, 0454-810 00

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Karlshamns kommun

Placering

Karlshamn

Kontaktperson

Karlshamns kommun