Byggledare till enheten för bygg och anläggning Värmdövägen

Nacka kommun, enheten för bygg och anläggning · Nacka

·

Ansök senast 16 aug. (9 dagar kvar)

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Vi söker dig som har ett stort engagemang för anläggningsprojekt och som drivs av förtroendefulla samarbeten. Antar du utmaningen?  Ditt uppdrag Som byggledare  följer du projektets skeden från planering, projektering, genomförande och överlämning till förvaltning. Byggledaren är kommunens kontaktperson gentemot entreprenörs och ledningsägares representanter under entreprenadtiden. Byggledare ansvarar för uppföljning av entreprenads genomförande i syfte att säkerställa att entreprenören uppfyller kontraktsenliga åtaganden och i syfte att identifiera och hantera samordningsfrågor med angränsande entreprenader. Detta innebär att byggledaren har som uppgift att i sitt arbete företräda Nacka kommun genom att stödja, följa upp och rapportera entreprenadens framdrift till Byggprojektledare avseende: tidplaner, kostnader, kvalitet, säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Du leder produktionsfasens alla skeden, upphandlar entreprenörer, ansvarar för, byggmöten, mängdregleringsmöten och samordningsmöten med ledningsägare. Rollen rapporterar till byggprojektledare.   Din profil  Vi söker dig som har erfarenhet från liknande roll. - Du har god kunskap om olika typer av anläggningsprojekt och erfarenhet av projektledning under produktionsskedet. - Du är driven och har ett starkt engagemang i ditt arbete. - Du trivs med ett varierande arbete och har lätt för att strukturera och prioritera, även när du driver flera projekt parallellt. - Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. - Du är flexibel har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. - Du behärskar och kan tillämpa AMA, MER, AB/ABT. - Du har goda kunskaper inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik och branschens regelverk. Som person är du trygg, kommunikativ och bra på att etablera och utveckla relationer. Som framgångsrik projektledare är det även viktigt att kunna lyfta blicken för att se helheten och förmåga att skapa konstruktiva lösningar.  Meriterande för tjänsten är erfarenhet av stora anläggnings- eller stadsmiljöprojekt. Högskoleutbildning med inriktning mot bygg- och anläggning eller förvärvat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Ditt första uppdrag blir: Projekt Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden. Värmdövägen och Vikdalsvägen är två av centrala Nackas huvudgator och de utgör även ett huvudstråk för teknisk infrastruktur. När Nacka får tunnelbana med tre nya stationer längs Värmdövägen och Vikdalsvägen och flera nya bostadskvarter utmed vägarna behöver de byggas om från bilvägar till stadsgator med en trygg och trivsam miljö. Vägen ska bli tryggare och framkomligare för gående, cyklister och bussar. Med fler invånare måste även den tekniska infrastrukturen i gatan förstärkas; fjärrvärme, el, fiber, VA och miljöanpassade lösningar för dagvatten. Utmaningar inom projektet är samordning med omgivande projekt, både kommunala och andra, exempelvis utbyggnad av tunnelbanan. Andra utmaningar är avvägningen mellan motstående intressen, samt tillskapande av maximalt värde för skattepengarna och attraktiva livsmiljöer i enlighet med Nacka kommuns övergripande mål. Även kommunikation och samarbete med övriga aktörer så som entreprenör, myndigheter, ledningsägare, verksamheter och tredje man av vikt. Läs gärna mer om projektet https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/varmdovagen/ Vi erbjuder Vi erbjuder en arbetsplats som bidrar till hållbar utveckling med klimat- och hälsosmarta val. Hos oss får du arbeta mot tydliga och utmanande mål och samtidigt bidra till samhällsnyttan i en kommun i ständig utveckling.   Om tjänsten  Heltid tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Du kan läsa mer om att vara anställd i Nacka Kommun, semestrar, förmåner och försäkringar mm på denna länk https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/ Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Nacka kommun, enheten för bygg och anläggning

Placering

Nacka

Kontaktperson

Nacka kommun

Ansök nu