Byggledare till enheten för bygg och anläggning Nacka strand

Nacka kommun, enheten för bygg och anläggning · Nacka

·

Ansök senast 16 aug. (10 dagar kvar)

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Vi söker dig som har ett stort engagemang för anläggningsprojekt och som drivs av förtroendefulla samarbeten. Antar du utmaningen?   Ditt uppdrag  Som byggledare  följer du projektets skeden från planering, projektering, genomförande och överlämning till förvaltning. Byggledaren är kommunens kontaktperson gentemot entreprenörs och ledningsägares representanter under entreprenadtiden. Byggledare ansvarar för uppföljning av entreprenads genomförande i syfte att säkerställa att entreprenören uppfyller kontraktsenliga åtaganden och i syfte att identifiera och hantera samordningsfrågor med angränsande entreprenader. Detta innebär att byggledaren har som uppgift att i sitt arbete företräda Nacka kommun genom att stödja, följa upp och rapportera entreprenadens framdrift till Byggprojektledare avseende: tidplaner, kostnader, kvalitet, säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Du leder produktionsfasens alla skeden, upphandlar entreprenörer, ansvarar för, byggmöten, mängdregleringsmöten och samordningsmöten med ledningsägare. Rollen rapporterar till byggprojektledare.   Din profil  Vi söker dig som har erfarenhet från liknande roll. - Du har god kunskap om olika typer av anläggningsprojekt och erfarenhet av projektledning under produktionsskedet. - Du är driven och har ett starkt engagemang i ditt arbete. - Du trivs med ett varierande arbete och har lätt för att strukturera och prioritera, även när du driver flera projekt parallellt. - Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. - Du är flexibel har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. - Du behärskar och kan tillämpa AMA, MER, AB/ABT. - Du har goda kunskaper inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik och branschens regelverk. Som person är du trygg, kommunikativ och bra på att etablera och utveckla relationer. Som framgångsrik projektledare är det även viktigt att kunna lyfta blicken för att se helheten och förmåga att skapa konstruktiva lösningar.  Meriterande för tjänsten är erfarenhet av stora anläggnings- eller stadsmiljöprojekt. Högskoleutbildning med inriktning mot bygg- och anläggning eller förvärvat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Ditt första uppdrag blir: Projekt Nacka Strand, Projektet består av sex detaljplaner varav det pågår detaljprojektering i två av dessa där totalt ca 700 bostäder ska tillskapas samt verksamhetslokaler. Kommunen ska bygga ut allmänna anläggningar samt renovera befintliga anläggningar. Utbyggnad kommer att ske i flera etapper och kommer troligtvis bestå av flera entreprenader som arbetar parallellt. Förutom kommunens arbeten kommer exploatörernas arbeten att pågå samtidigt. Inom projektet ska parker, dagvattendammar, flytbrygga för båttrafik, strandpromenad, torg, nya vägar samt cykelvägar och trottoarer och va- ledningar anläggas, utmaningar finns som att en av de nya vägarna ska anläggas ovan en befintlig tunnel. och att det i området finns ett större parkeringsgarage förlagt under mark. Kommunens mål är dessutom att busstrafiken kan fortgå utan större störningar att under utbyggnadstiden. Läs gärna mer om projektet https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/nacka-strand/#panel-startpage Vi erbjuder Vi erbjuder en arbetsplats som bidrar till hållbar utveckling med klimat- och hälsosmarta val. Hos oss får du arbeta mot tydliga och utmanande mål och samtidigt bidra till samhällsnyttan i en kommun i ständig utveckling.   Om tjänsten  Heltid tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Du kan läsa mer om att vara anställd i Nacka Kommun, semestrar, förmåner och försäkringar mm på denna länk https://nacka.varbi.com/center/tool/position/343698/edit/tab:2/checklist:Myndighets_och_huvudmannaenheter/Du kan läsa mer om att vara anställd i Nacka Kommun, semestrar, förmÃ¥ner och försäkringar mm pÃ¥ denna länk https:/www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/ Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Nacka kommun, enheten för bygg och anläggning

Placering

Nacka

Kontaktperson

Nacka kommun

Ansök nu