Jobbsafari är en del avschibsted logo

Boendestödjare till Skyddat HVB-hem

Athena Mitt Nya Hem AB · Stockholm · Ansök senast 21 sep. (4 dagar kvar)

Deltid · Tillsvidareanställning

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Boendestödjare - skyddat HVB i din ansökan

#jobbjustnu


Vi är ett skyddat boende. Ett HVB hem med dygnet runt personal. Vår målgrupp är flickor mellan 14-20 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tar emot 9 placeringar. Vi arbetar starkt med säkerhetsaspekten. Våra uppdragsgivare är socialtjänsten. De flickor som placeras hos oss kan placeras både utifrån LVU och SoL. Vi arbetar utifrån anknytningsteorin, empowerment, motiverande samtal, KASAM och långsiktighet.

Som person ställs det väldigt höga krav på din lyhördhet, att du är trygg i dig själv. Vi arbetar mycket med säkerhet, beteendeförändringar och med att ersätta gamla normer med det nya. Vi ser och arbetar med det friska hos individen och hjälper den placerade ungdomen att vara aktiva i sitt eget liv. Som behandlare skall du Du stötta och motivera den unge till integration, delaktighet och självständighet. Vi arbetar även för att hjälpa ungdomen att bygga ett nytt sunt nätverk.

För att arbeta hos oss bör du ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Det är en merit av att känna till våld i nära relationer. Den målgruppen vi arbetar med är flickor 14-20 år som är utsatta för hedersproblematik.

Den vi söker bör vara flexibel och kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Du skall heller inte vara rädd för att tänka om och anpassa dig efter nya utmaningar på dina arbetspass. Att kunna se och möta unga människors behov är ett måste och du bör vara bra på att hålla enskilda samtal såväl som i grupp. Vidare ska du vara nyfiken, kreativ och lyhörd. Att du har bra ledaregenskaper är ett krav och att du kan vara både lyhörd samt kunna sätta gränser. Du ska även kunna arbeta med andra aktörer som finns i ungdomens nätverks som t.ex, socialtjänst, skola mm. Du behöver kunna behärska att föra journalanteckningar och dokumentation, till vår hjälp har vi ett dokumentationsprogram.

Det är en fördel att ha erfarenhet av hedersproblematik eller kunskap om andra etniciteter, traditioner och religion. Du bör ha någon form av erfarenhet av socialt arbete med unga människor samt den kompetens vi önskar.

Du bör inte vara under 25 år.

- Stötta och hjälpa i de placerades egna inre process/utveckling genom samtal, spegling

- Se, bekräfta och motivera varje enskild individ

- Vara kreativ och aktiv och hitta på aktiviteter samt leda gruppaktiviteter och studiebesök

- Stötta och hjälpa de placerade i deras vardag (städa, tvätta, laga mat etc)

- Leda övningar som utmanar de placerades tankevärld ( tex värderingsövningar)

- Följa med som stöd och säkerhet vid möten, rättegång, besök i vården etc.

- Hjälpa till med myndighetskontakter och andra praktiska saker som måste göras i vardagen

- Arbeta med att grunda ett säkerhetstänk hos varje placerad

- Ansöka om sekretessmarkering, ny skola och hjälpa till att bygga upp den nya identiteten

- Vara en länk till skolan och följa de placerades kunskapsutveckling, t ex vara med på utvecklingssamtal och andra möten i skola samt läsa läxor och visa på olika studieteknik

- Vara en hälsosam förebild och hitta olika träningsmöjligheter för de placerade

- Dokumentera skriftligen och föra journal varje dag samt rapporter varje månad och vid behov

- Upprätta genomförandeplan med de placerade och följa upp samt utvärdera dessa kontinuerligt

- Vara delaktig i boendets kvalitetsutveckling och planera och organisera alla insatser tillsammans i ett team

- Se till att boendet är rent, helt och fräscht

- Viss matlagning och städning i boendet ingår i arbetsuppgifterna

- Varje boendestödjare har även egna ansvarsområden så som aktivitetsprogram, studieprogram, mat- hygien och hälsa etc.

- Vara delaktig vid alla personalmöten samt minst ett husmöte/ månad

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Athena Mitt Nya Hem AB

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Athena Mitt Nya Hem AB

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Boendestödjare - skyddat HVB i din ansökan