Biträdande universitetslektor i datavetenskap med inriktning IT-säkerhet

Blekinge Tekniska Högskola · Karlskrona

·

Ansök senast 15 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid? Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt. Arbetsbeskrivning Anställningen omfattar forskning, kursutveckling, undervisning och handledning i datavetenskap, med ett särskilt fokus på IT-/datorsäkerhet och närliggande områden. Den sökande förväntas delta aktivt i att leda och utveckla institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet, samt i att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå. Vår forskning är tillämpad och sker i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. För anställningen söker vi en förstärkning inom ett eller flera av följande områden: • Säkerhet, skydd av personuppgifter och governance av distribuerade system, molntjänster, kommunikationsnät och applikationer • Digital undersökningsteknik, t.ex. i områdena säkerhetsbedömning och dataskydd • Säkerhet i cyberfysiska och AI-baserade system Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska moment och kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå inom datavetenskap och IT-/datorsäkerhet. Dessutom ingår handledning av examens- och projektarbeten på grund- och avancerad nivå. Det finns även möjlighet till handledning av doktorander. Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Behörighetskrav och bedömningsgrunder återfinns i Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola. Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, som finns på https://www.bth.se/ombth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. Meriterande kompetenser och erfarenheter Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och specifika krav för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande: • Disputerad inom IT-/datasäkerhet eller ett närliggande område. • Publikationer inom internationellt högt rankade konferenser eller tidskrifter. • Yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet från näringsliv, myndigheter eller andra offentliga organisationer. • Dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas extern finansiering. • God kommunikations- och samarbetsförmåga. • God kommunikationsförmåga på engelska. Tjänstgöringort: Karlskrona. Tjänstgöringsomfattning: 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Varaktighet: Tidsbegränsad på 4 år, med rätt till prövning för tillsvidareanställning som universitetslektor. Sista ansökningsdag: 2021-01-15. Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har vald medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Blekinge Tekniska Högskola

Placering

Karlskrona

Kontaktperson

Blekinge Tekniska Högskola