Biträdande rektor Stureskolan

Bodens kommun, Utbildningsförvaltningen - Rektor · Boden

·

Ansök senast 19 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Välkommen till Utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till. Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten. När nu en av våra biträdande rektorer lämnar oss för nya spännande uppdrag inom förvaltningen så uppstår en ledig tjänst här hos oss. Stureskolan är världens bästa 7-9 skola med ungefär 400 elever. På skolan finns förutom ett 20-tal klasser även förberedelseklass för nyanlända elever och två andra särskilda undervisningsgrupper. Vi har fem arbetslag med varsin specialpedagog, det finns ett administrativt stöd för beställningar och dylikt.  Vi arbetar med kompetensutveckling i processform om lärarskap och ledarskap. Vår lärarkår och personalkår ska präglas av tydlighet, struktur och höga förväntningar på elever, både gällande beteenden och prestationer inom ämnen. Aktuellt på skolan just nu är det fortsatta arbetet med formativ undervisning och fördjupningsarbete med behovsanalyser. Våra elever har en egen dator och vi arbetar med digitala läromedel, planering och kommunikation med elever via Office365. Vi arbetar med kollegialt lärande bl a med hjälp av coaching och gemensam ämnesplanering på konferenstid. Stureskolan erbjuder goda möjligheter i form av lokaler, utrustning och schemaläggning för en varierad undervisning. Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb? ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med skolans rektor kommer Du att arbeta operativt med skolutveckling så att eleverna ska nå bästa möjliga måluppfyllelse. Du har på delegation av rektor personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för delar av elevvården inom enheten. Du kommer som biträdande rektor vara delaktig i utvecklingen av skolans organisatoriska arbete, det systematiska kvalitetsarbetet och även ingå i skolans ledningsgrupp. Du leder elevhälsoteamet i dina två arbetslag och förbereder elevärenden för beslut till skolans samlade elevhälsoteam. På Stureskolan arbetar vi systematiskt med kompetensutveckling utifrån enhetens behov. De kommande tre åren jobbar vi med implementering av vår personalhandbok, processutbildningar inom lärar- och ledarskap samt att höja personalens kompetens inom elevhälsoarbeten. Vi jobbar aktivt med systematiska extra anpassningar och breda stödinsatser; ett arbete du förväntas vara med att driva. Utifrån din erfarenhet och kompetens kommer dina arbetsuppgifter att matchas mot skolans utvecklingsbehov. Som biträdande rektor ska du vara en god ambassadör för Stureskolan, Utbildningsförvaltningen och Bodens kommun. För att vara aktuell för detta 3-åriga förordnade som biträdande rektor är du beredd att påbörja rektorsprogrammet samt axla ett skolledaruppdrag full ut om arbetsgivaren finner det lämpligt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en lärarexamen och erfarenhet av att arbeta som lärare. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Erfarenhet av arbete med skolutvecklingsfrågor och ledarerfarenhet är meriterande. Du har ett medskapande förhållningssätt som bygger på god kommunikation samt förmåga att bygga goda relationer. Det är viktigt att du har förmåga att prioritera och strukturerar dina arbetsuppgifter och du genomför dessa inom angivna tidsramar. Du kan snabbt ställa om och hantera förändringar och förändrade förutsättningar som uppstår i arbetet. Du förblir effektiv och motiverad trots motgångar och agerar med hög integritet och lojalitet i din ledarroll. Du har god förmåga att dokumentera och följa upp ditt arbete. Du har ett stort intresse för skolutveckling och dessutom är uppdaterad på den senaste forskningen inom skolområdet. Du ska ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt med tydlig inriktning på inkludering och en vilja att jobba i ett rektorsteam där elevers studieresultat, trygghet, trivsel och studiero är i fokus. Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och flexibelt med ditt uppdrag. ÖVRIGT Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola. Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden. Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnr till respektive kontaktperson, Bodens kommun, 96186 Boden. Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Bodens kommun, Utbildningsförvaltningen - Rektor

Placering

Boden

Kontaktperson

Bodens kommun