Biträdande rektor Nya Skolan Pettersberg- grundskola F-3 och fritidshem

Biträdande rektor Nya Skolan Pettersberg- grundskola F-3 och fritidshem

Grundskolor · Trollhättan · Ansök senast 18 aug. (30 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens 2024/9 i din ansökan

Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra elever i sann Nya Skolan-anda, vilken beskrivs nedan genom följande begrepp:  - Trygghet & tillhörighet - Självkänsla & självförtroende - Engagemang & bekräftelse - Samverkan & samarbete - Struktur & ordning - Ramar  & regler Nya Skolans grundskolor F-9 Välkommen till Nya Skolan Pettersberg Nya Skolan Pettersberg är en av tre grundskolor som ingår under Nya Skolan Trollhättan AB. På Nya Skolan Pettersberg finner du en grundskola med hög lärarbehörighet och ett välfungerande fritidshem. Arbetet i rektorsgruppen på skolan genomförs i en nära samverkan med elevhälsoteam samt övriga skolledare inom Nya Skolan AB. Våra skolledare har ett nära samarbete med ledning samt administration och ekonomi för att våra rektorer ska kunna fokusera på det viktigaste inom rektorsrollen- det pedagogiska ansvaret.  Välkommen till ett familjärt företag i en professionell organisation! Om jobbet Nya Skolan söker nu en erfaren och engagerad biträdande rektor på heltid med start från 1 juli 2024, eller enligt överenskommelse. Som biträdande rektor ansvarar du, i samråd med huvudman och rektor, över det pedagogiska ledarskapet i arbetslag F- 3 samt fritidshem.  Du kommer att ingå i rektorsgruppen som leds av vår skolchef samt ha erfarenhetsutbyte med våra övriga rektorer inom Nya Skolans organisation.   Motivationen på Nya Skolan är hög med ett stort engagemang och kunnande inom våra olika professioner. Ansök om arbetet som biträdande rektor på Nya Skolan och bli en del av vår satsning för framtiden! En ledare på Nya Skolan På Nya Skolan läggs stor vikt på det pedagogiska ledarskapet, oavsett om det handlar om ett pedagogiskt ledarskap i klassrummet eller som ledare i en organisation. En ledande roll utvecklas genom förtroende och byggs upp av tillit, bekräftelse och tydlighet. Arbetet som sker i rektorsgruppen handlar om att organisera och leda för att skapa förutsättningar för lärprocesser och ett gott arbetsklimat. Hos oss arbetar en pedagogisk ledare nära sin verksamhet, är en trygg person som med tydlighet skapar en arbets- och studiemiljö med fokus på utveckling. Att arbeta som pedagogisk ledare på Nya Skolan innebär ett långsiktigt och systematiskt arbete som främjar verksamhetens mål och utveckling. Läs gärna mer om våra verksamheter här: https://nyaskolan.se/ Nya Skolans vision Nya Skolan Trollhättan AB startade 2001 med en tydlig och uttalad vision som grundas i att det ska kännas bra i magen för elever och medarbetare. Vi vet, genom erfarenhet, att elever lär bättre i en skola där det sociala klimatet präglas av respekt, trygghet och gemenskap. Ett klimat som bärs upp av engagerade och kreativa pedagoger. Vi vet att självkänsla och självförtroende är nyckeln till utveckling och att bekräftelse och utmaningar är de bästa verktygen.  Vi vet också att elever behöver ramar och regler att förhålla sig till och att goda studieresultat kräver struktur och ordning. När det känns bra i magen, då är skola kul och lärandet ett spännande äventyr…  Arbetsuppgifter Rollen som biträdande rektor innebär ett delegerat ansvar och nära pedagogiskt ledarskap över arbetslag F-3 samt fritidshem med ett följande personalansvar. Du ansvarar för tjänstefördelning, schemaläggning, personalvård med upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplaner samt planering och genomförande av kompetensutveckling inom arbetslag F-3 och fritidshem, i samråd med rektor. På Nya Skolan arbetar vi med ett aktivt föräldraråd och systematiskt elevinflytande för god samverkan mellan hem och skola. I rollen som biträdande rektor har du ansvar över detta arbete i samråd med rektor. På Nya Skolan arbetar rektorer nära vårt elevhälsoteam och du som biträdande rektor ansvarar för elevhälsoarbetet samt dokumentation vad gäller enskilda elevärenden inom arbetslag F-3 samt fritidshemmet. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett inarbetat och välfungerande arbete på Nya Skolan, vilket du som biträdande rektor ansvarar över inom arbetslag F-3 samt fritidshemmet. Arbetet innebär vidare struktur, uppföljning, utvärdering samt utveckling för bästa kvalitet för våra elever och medarbetare. I samråd med skolchef och rektor på enheten sker även upprättande, uppföljning och utvärdering av organisationsplan samt ett delat ekonomiansvar över enheten. Vidare är ett genuint intresse av aktuell forskning och omvärldsbevakning ett krav då vi på Nya Skolan ser att du som skolledare ligger i framkant gällande skolutveckling. Genom ett tydligt och pedagogiskt ledarskap bygger vi en skola som genom våra medarbetare lyfter våra elever för att tryggt möta framtiden. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleexamen inom det pedagogiska området. Genomförd eller pågående rektorsutbildning ses som meriterande. Vi ser gärna att du har chefs- och ledarerfarenhet inom utbildning samt har erfarenhet av ekonomistyrning, personalledning och verksamhetsutveckling. Du har god kännedom om skolans lagstiftning och styrdokument. Vi vill att du är mål- och resultatorienterad och trivs i en verksamhet med ett konstant förändring- och förbättringsarbete som skapar positiv utveckling. Du är kommunikativ och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du som söker tjänsten som biträdande rektor på Nya Skolan har en helhetssyn gällande vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du känner genuint engagemang för våra medarbetare och elever samt har en god förmåga att skapa struktur i verksamheten. Genom samarbete och arbetsglädje väcker du kreativiteten hos den enskilda individen. Som biträdande rektor kommer du att ingå i rektorsgruppen, vilka ses varje vecka i strukturerade möten. Inför rekryteringsarbetet har Nya Skolan Trollhättan AB noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. 

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Grundskolor

Placering

Trollhättan

Kontaktperson

Nya Skolan Trollhättan AB

Vid ansökan:Ange referens 2024/9 i din ansökan

Dela jobbannonsen

Anmäl annons