Biträdande länsantikvarie

Länsstyrelsen Östergötland · Linköping

·

Ansök senast 30 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Är du en erfaren antikvarie med intresse, erfarenhet och kunskap inom arkeologi och historisk kulturgeografi? Söker du ett uppdrag där du både kan utveckla kulturmiljövården brett och samtidigt ägna dig åt sakområdesarbete? Då kan det här jobbet vara för dig! Du kommer att tillhöra enheten för plan och kultur där vi arbetar med frågor som rör hållbar samhällsplanering och kulturmiljöer. Regeringens uppdrag till oss omfattar implementering i samhället av de statliga kulturmiljömålen. Det sker utifrån gällande lagstiftning, nationella och regionala mål samt strategier genom ärendehandläggning, tillsyn samt utredningar och att genomföra utvecklingsprojekt inom våra verksamhetsområden. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter blir att samordna och koordinera Länsstyrelsens arkeologiska verksamhet och personalgrupp. Dina tolkningar av de olika regelverken kring fornlämningshantering kommer att ha stor betydelse för den arkeologiska utvecklingen i länet. Du kommer också att bistå och tillsammans med länsantikvarien regelbundet planera, prioritera, koordinera, samordna, utveckla, genomföra uppdrag, följa måluppfyllelse inom funktionens hela kulturmiljöverksamhet samt vid behov fördela uppgifter. Parallellt arbetar du med att handlägga ärenden och besvara kulturmiljöfrågor med inriktning mot arkeologi och kulturlandskap. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har akademisk examen omfattande minst tre år från högskola eller universitet med huvudinriktning mot nordisk arkeologi och/ eller kulturgeografi med inriktning mot svenska kulturlandskapets historia och utveckling. Du har även chefs- eller ledarskapsutbildning. Du har flerårig erfarenhet av planering, prioritering, genomförande och utvärdering av uppdragsarkeologiska projekt av större och mindre typ. Du har upparbetad erfarenhet av kulturhistorisk bedömning av fornlämningar samt kulturmiljöer och de landskapsformationer dessa är belägna i och typer de består av. I ditt arbete har du upparbetat ledarskapserfarenhet i form av verksamhets- och personalplanering. Du har tillämpat 2 kap KML och annan relevant lagstiftning till exempel övriga delar av KML, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken med tillhörande handböcker och regelverk länge. Vi söker en person med god samarbetsförmåga för arbete tvärsektoriellt, både i grupp och självständigt. Du har förmåga att jobba resultatinriktat och har god organisatorisk, analytisk och systematisk förmåga, samt en vana att komma fram till egna bedömningar. Du skapar lätt goda relationer och förstår vikten av att vara en god representant för länsstyrelsen. Som person har du förmågan att anlägga ett brett samhällsperspektiv i kulturmiljöarbetet och har förståelse för siffror och ekonomi. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Länsstyrelsen Östergötland

Placering

Linköping

Kontaktperson

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Vid ansökan:Ange referens 12443 i din ansökan