Biträdande förvaltningschef för socialförvaltningen

Vetlanda kommun, Socialförvaltningen · Vetlanda

·

Ansök senast 25 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Hos oss på socialförvaltningen i Vetlanda är mötet med människan det viktigaste. Vi vill möta var och en med engagemang för att ge stöd i olika livssituationer. Som medarbetare är du vår främsta resurs för att göra skillnad i människors vardag. Socialförvaltningen har under flera år jobbat aktivt med ständiga förbättringar och ligger i framkant när det gäller ledningssystem och kvalitetsarbete. Detta har skapat en förvaltning medveten om sitt viktiga uppdrag med ambition att bidra och göra skillnad. Socialförvaltningen ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetet är organiserat i sex enheter med var sin enhetschef som ansvarar för personal och budget. Utredningsenheten och placeringsenheten är huvudansvariga för utredningar rörande barn och unga, respektive externa placeringar i familjehem och HVB. En öppenvårdsenhet organiserar stöd- och behandlingsinsatser till barn och unga och deras familjer samt tidigt förebyggande arbete riktat samma målgrupp. Mottagningsenheten tar emot och bedömer inkomna anmälningar/ansökningar för hela förvaltningen. Enheten ansvarar även för utredning och beslut om stöd- och behandlingsinsatser relaterade till missbruk/beroende samt våld i nära relationer i enlighet med gällande lagstiftning. I vuxenenheten hanteras bland annat ansökningar om försörjningsstöd, budget- och skuldfrågor och i arbetsmarknads- och öppenvårdsenheten arbetar coacher och behandlare med att bryta och förebygga utanförskap, långvarigt försörjningsstöd och missbruk. Verksamheten stöds av en stabsfunktion bestående av verksamhetsutvecklare, administration och it/digitalisering som ger kvalificerat stöd vilket möjliggör hög kvalitet och utveckling i arbetet. Välkommen till socialförvaltningen och till Vetlanda kommun! Vår kommun ligger mitt i Småland, med ungefär lika långt avstånd till Jönköping, Växjö och Kalmar. Vetlanda är lättbott, här finns tid och möjligheter att göra mer av livet. ARBETSUPPGIFTER Förvaltningen står inför en utmanande och spännande utveckling och därför söker vi nu en biträdande förvaltningschef som vill vara med på vår resa. Nämnden har antagit en utvecklingsstrategi som riktning för att möta framtidens utmaningar. En strategi som betonar olika vägar att möjliggöra starkare fokusering på det sociala arbetet i våra viktiga kärnuppdrag, bland annat genom avlastande digitalisering och teknik. Som biträdande förvaltningschef arbetar du direkt under förvaltningschefen med huvudansvar för operativa frågor, men jobbar också med strategiska lednings- och utvecklingsfrågor tillsammans med övriga chefer i ledningsgruppen. Du är chef över förvaltningens engagerade enhetschefer och ditt huvuduppdrag är att leda, stödja och hålla samman denna grupp för en stark och sammanhållen socialtjänst. Förvaltningens kvalitetsarbete systematiseras i ledningssystemet Tryggve. Här är du tillsammans med utvecklingsledare ett viktigt stöd för enhetscheferna. Som biträdande förvaltningschef kommer du också att gå in som förvaltningschef vid behov. Tillsammans med förvaltningschef, administrativ chef och verksamhetutvecklare ingår du i förvaltningsledningsgruppen (FLG), som bland annat bereder frågor för beslut i ledningsgruppen där alla chefer ingår. Du jobbar nära förvaltningschef och chefskollegor med stor möjlighet att påverka strategiska val och att bidra till hela förvaltningens utveckling. Du företräder sektionen gentemot politiker och ledning. Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som inspirerar och leder både i den löpande driften och i utvecklingen av verksamheten. Du ser intern och extern samverkan som en självklarhet, är lyhörd och har förmågan att lyfta och stärka dina kollegor och samarbetspartners. Du är en person som är van vid och bekväm med att ta ut en riktning utifrån ett övergripande uppdrag och driva processer framåt. Du är nyfiken och håller dig uppdaterad kring utvecklingen inom de verksamhetsområden som du ansvarar för. Vi har ett gediget chefsintroduktionsprogram i kommunen och som biträdande förvaltningschef får du också tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling i ledningsgruppen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som bedöms likvärdig. Du har lång och bred erfarenhet av myndighetsutövande arbete i socialtjänsten, främst av arbete i den sociala barn- och ungdomsvården. Du har flerårig erfarenhet av arbete i arbetsledande befattning inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet. Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete är meriterande. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv. I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen. Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Vetlanda kommun, Socialförvaltningen

Placering

Vetlanda

Kontaktperson

Vetlanda kommun

Vid ansökan:Ange referens A976743 i din ansökan