Jobbsafari är en del avschibsted logo

Beredskapshandläggare

Länsstyrelsen Västernorrland · Härnösand

·

Ansök senast 2 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv. Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 240 medarbetare hos oss. Landshövding Berit Högman är chef för länsstyrelsen Västernorrland. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Till länsstyrelsens uppgifter hör bland annat att vara geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vid beredskapsfunktionen arbetar vi med krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. Verksamheten är en del av förvaltningsenheten inom länsstyrelsen, där även länsstyrelsens jurister och förvaltningshandläggare finns. Enheten består av ca 20 personer, varav sju beredskapshandläggare. Vi förstärker nu vår beredskapsfunktion med ytterligare medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i en grupp på åtta till tio personer. Utifrån din kompetens kommer du att få arbeta med till exempel samordning av planering för kriser, stöd till kommunerna, uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalyser, skydd av samhällsviktig verksamhet, intern krishanteringsförmåga, övning/utbildning internt och externt, stöd till andra aktörer i krishanteringssystemet, tekniskt ledningsstöd, återuppbyggnad av det civila försvaret och säkerhetsskydd. Det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom de områden som funktionen ansvarar för, eller som bedrivs inom andra delar av länsstyrelsen. Arbetsuppgifterna kan växla över tid. Resor i tjänsten förekommer, både inom länet och nationellt. KVALIFIKATIONER Du har eftergymnasial utbildning inom området samhällsskydd och beredskap eller annan utbildning som vi finner relevant. Du har goda kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och då särskilt länsstyrelsens uppgifter. Vi ser gärna att du arbetat några år med samhällsskydd och beredskap eller säkerhetsskyddsarbete, företrädelsevis vid länsstyrelse, annan statlig myndighet eller kommun. Som person är du självgående och tar egna initiativ. Du arbetar strukturerat, kan snabbt sätta dig in i nya frågor och agera utifrån ett helhetsperspektiv. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att planera, stötta och samordna insatser, såväl internt som externt. Du har lätt för att hålla muntliga presentationer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har förmåga att anpassa dig och ditt arbetssätt efter växlande förutsättningar och agera stabilt i pressande situationer. Vi förutsätter att du är lojal mot det uppdrag som länsstyrelsen har. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Vi eftersträvar beredskapshandläggare som kompletterar varandra i kompetens och erfarenhet. Två av tjänsterna är tillsvidare. En tjänst är tidsbegränsad till två år från anställningsdatum. För alla tjänsterna kan provanställning komma att tillämpas. Ange i ansökan vilken anställningsform du är mest intresserad av. ÖVRIGT Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Delar av länsstyrelsens verksamhet är hbtq-certifierad. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Länsstyrelsen Västernorrland

Placering

Härnösand

Kontaktperson

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Vid ansökan:Ange referens 112-196-2021 i din ansökan