Barsebäck Kraft AB söker en Säkerhetsamordnare för strålsäkerhetsfrågor

Barsebäck Kraft AB · Kävlinge

·

Ansök senast 15 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Passion for Energy

Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: ’”Passion for energy”. Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?


The Uniper Way – så arbetar vi

Våra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det ”The Uniper Way”.

Vad vi söker

Vill du bli en del av organisationen runt ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som innebär att demontera och riva Barsebäcksverket? På avdelningen Drift & Underhåll så kommer du, tillsammans med kollegorna inom säkerhetssamordning, att ha en central roll i att utveckla och driva Barsebäcksverkets övergripande strålsäkerhetsarbete framåt. Genom nära samarbete inom avdelningen, men också med övriga verksamheter, bidrar ni till att framdriften i projektet sker på ett strålsäkert sätt samt att arbetsmetoderna följer de krav som finns i tillstånden för anläggningen. Utöver detta arbetar ni för att skapa ett starkt samarbete med vår systeranläggning i Oskarshamn.

Vad kommer du att jobba med?

Det som du bland annat kommer att fylla dina dagar med är att:

- Medverka vid genomförande av anläggningsändringar/projekt.

- Hantera tillståndsfrågor för vår anläggning och våra projekt.

- Driva och medverka vid analys av händelser av betydelse för strålsäkerheten på anläggningen.

- Granska analysrapporter, både internt och externt.

- Revidera tillståndsdokument så som säkerhetsredovisning (SAR) och säkerhetstekniska förutsättningar (STF).

- Behandla uppkomna ärenden av strålsäkerhetsmässig betydelse.

- Handläggning av ärenden som skall säkerhetsgranskas.

- Bereda ärenden till och från strålsäkerhetsmyndigheten.

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra säkerhetsprövning och eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest innan anställning.

Vem vi söker

Vi söker dig som har en teknisk utbildning på högskolenivå inom exempelvis process eller energi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av hantering av verksamhetstillstånd samt god kännedom om hur en energianläggning fungerar.

Vi är en internationell koncern så du behöver ha god förmåga att uttrycka dig både i tal och i skrift på svenska såväl som engelska. Har du erfarenhet från att ha arbetat i kärnkraftsbranschen samt kompetens inom Människa-Teknik-Organisation (MTO) är detta meriterande. I rollen kommer du att få vara delaktig i olika projekt inom verksamheten för nedmontering och rivning, så erfarenhet av projektarbete är också meriterande.

Som person har du god förmåga att analysera, utreda, planera och följa upp. Detta är viktigt för att kunna tolka gällande krav och tillstånd till praktisk tillämpning i verksamheten. Du är också innovativ, proaktiv samt ifrågasättande och du drivs av att bidra med lösningar i en dynamisk verksamhet.

I rollen blir du en naturlig samarbetspartner för verksamheten när det gäller tillståndsfrågor från olika myndigheter som exempelvis Stråksäkerhetsmyndigheten. Därför är god samarbetsförmåga och en vilja till att bidra till teamet något som vi värderar högt.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Barsebäck Kraft AB

Placering

Kävlinge

Kontaktperson

Sydkraft AB