Barnskötare Sörgårdens förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskola · Gislaved

·

Ansök senast 15 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra. Beskrivning Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Välkommen till Gislaveds förskoleområde 4 som består av 3 förskolor och en dagbarnvårdare. Förskolorna i området är Sörgårdens förskola, Växthusets förskola och Trastgårdens förskola. Vikariatet är på Sörgårdens förskola. Tillsammans utvecklar vi förskolor där alla barn ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Hos oss ska alla barn känna trygghet och glädje, de ska leka och lära samt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer vilket vi tror är avgörande för att nå goda resultat. I utbildningen använder vi lärplattor som pedagogiskt redskap för undervisning, dokumentation och kommunikation. I vårt område sätts barnet i fokus. Utbildningen vilar på demokratins grund och mångfald och olikheter ses som en styrka. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen utifrån våra styrdokument. Tillsammans med arbetslaget ska du ansvara och organisera så att alla barn ges goda förutsättningar för att utvecklas utifrån sina intressen, förutsättningar och behov. Du leder, motiverar och stimulerar barnen i deras omsorg, lärande och utveckling. Dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och görs tillsammans i arbetslaget. I arbetet ingår att verka för en god samverkan med vårdnadshavare. På förskolan samarbetar vi mycket mellan avdelningarna för att ta tillvara på varandras kompetenser på bästa sätt. Kvalifikationer Som barnskötare är du en person som utmanar, inspirerar, möjliggör, reflekterar samt är flexibel. Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och dagligen vill göra skillnad för barnen i vår verksamhet. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till uppdraget och bidra till en öppen dialog. Det är viktigt att du har förmågan att bygga förtroendefulla relationer till både barn, vårdnadshavare, medarbetare och rektor, samt bidra till ett gott arbetsklimat. Din värdegrund ska grunda sig i synen på allas lika värde och tydligt avspegla sig i arbetet med barnen. Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Tillsammans ska ni ansvara för att läroplanens innehåll samt övriga styrdokument förverkligas i vardagen på förskolan. Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Söker dig som har barnskötarutbildning, liknande utbildning eller erfarenhet av arbete i förskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Intervjuer sker löpande. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!  I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskola

Placering

Gislaved

Kontaktperson

Gislaveds kommun

Vid ansökan:Ange referens 2020/385 i din ansökan