Barnhandläggare

Uppsala kommun · Uppsala

·

Ansök senast 14 aug. (4 dagar kvar)

Placeringsenhet 1 Är du en engagerad och stabil socionom? Har du erfarenhet av socialt arbete med föräldrar och barn samt familjehemsvård? Vi ser fram emot din ansökan! Socialförvaltningen är inne i en spännande förändringsprocess där vi arbetar för att kunna ge det bästa till de barn och ungdomar som vi möter. Socialnämnden har antagit en handlingsplan för ökad kvalité inom barn- och ungdomsområdet med målsättning att bli en ledande socialtjänst i Sverige. Som ett led i att nå målen satsas bland annat på utökad grundbemanning och utbildningar som till exempel Signs of Safety. Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att delta i Uppsala kommuns familjehemsvård. Vi är två placeringsenheter som jobbar med placerade barn och ungdomar. Du får vidareutbildning inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs. Uppsala kommun erbjuder friskvårdsersättning samt tillgång till arbetsplatsens gym och träningssal. På placeringsenhet 1 arbetar sju banhandläggare, fem familjehemssekreterare, två specialister, en barnspecialist, en familjehemsspecialist och en enhetschef. Placerings 1 har tätt samarbete med Placeringsenhet 2 som har ungefär motsvarande personalstyrka. Till enheten hör även skolteamet som arbetar med skolfrågor för placerade barn tillsammans med barnhandläggarna. Ditt uppdrag Arbetet består av arbete med barn/ungdomar mellan 0-20 år som är placerade i familjehem, HVB eller på väg ut från placering. Du kommer att ha tätt samarbete med familjehemssekreterarna på enheten som är ansvarig för familjehemmen samt konsulentförstärkta familjehem. Myndighets ansvar för uppföljning av barnet/ungdomen vilket innebär att noga följa vården genom personlig kontakt med barnet/ungdomen och med anhöriga. Se till att vårdplanens intentioner uppnås. Ansvar för överväganden/omprövning av vården enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård och av unga (LVU). Ansvar för utformningen av barnets/ungdomens kontakt med föräldrar och andra när stående. Uppföljning sker enligt licens för BBIC. Din bakgrund Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har utbildning i BBBIC, samtalsmetodik, Signs of Safety, tejping samt metoder i samtal med barn och unga. Arbetet kräver att du har erfarenhet av socialtarbete med barn och ungdom, både inom utrednngsarbete och placering i familjehem/HVB. Har du erfarenhet av att ha arbetat strukturerat och processinriktat även tillsammans med kollegor och samarbetspartners ses det som meriterande. Du behöver ha B-körkort. Det är även meriterande om du har kunskaper i Procapita. Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker samtidigt som du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Dessutom har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Catharina Molin, enhetschef, 018-727 64 72 Fackliga företrädare: Vision, Lena Florén, 018-727 24 30 Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Uppsala kommun

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Uppsala kommun

Ansök nu