Barn- och utbildningschef till Gnesta kommun

Gnesta kommun · Gnesta

·

Ansök senast 20 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss. ARBETSUPPGIFTER Vi erbjuder ett intressant och utmanande uppdrag där verksamheten arbetar med att nå hög kvalitet genom medarbetarnas arbetsglädje, delaktighet och engagemang. Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar till kunskapsutveckling i en trygg miljö inom både förskola och skola samt att säkerställa en högre måluppfyllelse för alla elever i skolan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framtidsplan. Förutom förskola och skola ansvarar förvaltningschefen för kulturskola, fritidsgård, kostenheten samt det centrala förvaltningskontoret. Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen är tillika skolchef. Du ansvarar för verksamheten inför barn- och utbildningsnämnden. Du ska, tillsammans med dina chefer och medarbetare, leda och utveckla verksamheten utifrån skolans och förskolans nationella och kommunala mål där. Ditt arbete sker i övrigt i samspel med Gnesta kommuns politiska ledning, kommunledning och kommunens övriga förvaltningar. Det finns en förväntan på att du för barn och ungdomars bästa bedriver ett nära samarbete med socialförvaltningen och Region Sörmland. Du förväntas leda förvaltningens verksamhetsutveckling med tydliga krav på kvalitet och attraktivitet samt vidareutveckla det strategiska arbetet kring förvaltningens processer, utveckla ett gemensamt ansvarar för en god ekonomisk styrning samt säkerställa en budget i balans. Du är direkt underställd kommunchefen och kommer att ingå i kommunchefens ledningsgrupp. Därmed har du en viktig roll att, utifrån din erfarenhet och kompetens och i nära dialog med andra chefer, arbeta för att möta framtida utmaningar inom hela kommunen. I ledningsgruppen blir du även en del av det positiva arbetet vi tillsammans gör för att fortsätta utveckla kommunen som geografisk plats, organisation och arbetsgivare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en akademisk utbildning i en för tjänsten relevant område, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. Det är avgörande att du har förmåga att leda och samspela tillsammans med den politiska ledningen och att du har en utvecklad förståelse för vad det innebär att leda i en politiskt styrd organisation. Du ska ha god förtrogenhet med styrdokument och deras tillämpning samt erfarenhet av ekonomi- och kvalitetsarbete. Vidare ser vi att du har en flerårig erfarenhet av att vara chef och ledare inom skolans värld med god förståelse för komplexiteten av det strategiska ledarskapet i kommunal verksamhet. Du är en kommunikativ ledare med gedigen vana att leda andra chefer. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga, flexibilitet, kommunikativ förmåga samt organisationsförmåga blir viktiga verktyg. Vi söker dig som leder genom ett stödjande, lösningsfokuserat och tydligt ledarskap som genomsyras av ömsesidig respekt och som får andra att växa och utvecklas. Vi förväntar oss att du är nyfiken, strukturerad, har en strategisk förmåga och ser helheter. Du har förmågan att delegera, följa upp, är lyhörd och kan etablera goda kontakter och ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter. Om du vill veta mer om tjänsten eller initialt anmäla intresse, så ta en kontakt med kommunchef Anders Axelsson. Du kan också söka tjänsten direkt via Visma Recruit. Eventuellt kommer rekryteringen kompletteras med djupintervju och/eller test via extern konsult. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Gnesta kommun

Placering

Gnesta

Kontaktperson

Gnesta kommun

Vid ansökan:Ange referens A990486 i din ansökan