Avdelningschef till Socialförvaltningen, Tjörns kommun

Randstad · Tjörn

·

Ansök senast 6 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsbeskrivning

Nu rekryterar Centrala administrationsavdelningen, Socialförvaltningen, på Tjörn sin nästa avdelningschef. De söker en chef för de centrala resurserna inom socialförvaltningen som vill leda ett gäng med duktiga medarbetare med olika funktioner. Avdelningen ansvarar för en rad frågor, bland annat att leda och effektivisera förvaltningens administrativa processer, ansvara för information och kommunikation, omvärldsbevakning, kvalitetsfrågor, upphandling, avtal, avtals- och registervård, kontroll, tillsyn och utvärdering, följa- och följa upp strategiska frågor, initiera alternativa driftsformer, personalfrågor, analysarbete, IT-frågor, lokalfrågor med mera.
Som avdelningschef är du direkt underställd förvaltningschefen och har arbetsgivar- och ledningsansvar samt ansvar för avdelningens personalfrågor samt ekonomi och budget. Du kommer att leda, planera, samordna och följa upp verksamheten. Dessutom ansvara för säkerställandet av uppföljning, utvärdering, analyser, kvalitetsfrågor och andra administrativa processer. Ett viktigt uppdrag är att ta sig an de naturliga gränssnittsproblem som kan uppstå när resurserna är decentraliserade och kräver helhetsgrepp. Då verksamheterna är beroende av varandra är det viktigt att arbetssättet är så likvärdigt som möjligt. Därför förväntas du aktivt bidra till att säkerställa likvärdiga processer samt bidra med kun(d)skap i dessa frågor. 
Du kommer att samordna förvaltningens övergripande administrativa delar och sammanställa förvaltningsövergripande textproduktioner. Arbetet innebär till stor del beredning av frågor till förvaltningschefen och att bidra till helhetssyn och gemensamt ansvarstagande och vid behov även vara föredragande i socialnämnden. Du kommer ingå i förvaltningsledningen där det finns ett gott kollegialt stöd och en bra stämning.

Ansvarsområden

 • Det ingår att vid tillfällen/perioder inneha rollen som biträdande förvaltningschef som tillförordnad
 • Deltagande i förvaltningens ledningsgrupp
 • Arbetsleda funktioner vid den centrala enheten
 • Beredning till förvaltningschefen. Självständigt utveckla rutiner och systematik för att förbereda underlag till förvaltningschef
 • Bistå förvaltningschefen i övergripande planering kring styrning/uppföljning 
 • Samordning av förvaltningsövergripande processer/ärenden
 • Medverka i den strategiska planeringen utifrån en helhetsbild
 • Kunna jobba operativt på ett strukturerat sätt
 • Ansvara för planering av nämndarbetet samt samordning med andra berörda nämnder/styrelse även ansvara för att samordna och ta fram underlag till rapportering till nämnd/KS m.fl. inför delår, årsbokslut samt liknande uppföljning
 • Delta som föredragande i socialnämnden
 • Skapa tydliga rutiner för sammanställningar av olika förvaltningsövergripande dokument
 • Vara kontaktperson för entreprenadverksamheter samt ansvara för uppföljning av andra externa utförare
 • Förmåga att delegera i så stor utsträckning som möjligt


Kvalifikationer

Du som söker ska ha som arbetsgivaren bedömer relevant högskoleexamen. Du ska ha erfarenhet av att arbeta som chef och goda kunskaper om arbetsrätt, ekonomi, administration, kvalitetsutveckling och ledarskap/organisation. Du ska även ha erfarenhet och kunskap kring att driva, implementera och koordinera olika strategiska frågor, administrativa rutiner och kvalitetsfrågor. Meriterande om de efterfrågade kvalifikationerna grundar sig på erfarenheter från socialtjänsten. Meriterande är också om kunskap och intresse finns för IT-relaterade frågor. 
Vi söker en person som är kommunikativ, drivande, självständig och gillar att samverka och utveckla samverkan. Du är även tydlig, trygg, modig, nytänkande och ser möjligheter 
Du har känsla för strategiska frågor och har en god förmåga att arbeta långsiktigt. Du har en helhetssyn men är ändå är noggrann och tycker om att skapa struktur. Vidare har du ett resultatinriktat förhållningssätt, både gällande budget och verksamhetsutveckling, och är inställd på att arbeta både med såväl "små" operativa frågor till strategiska sådana, då vi har ett nära samarbete förväntas man att kunna växla mellan olika arbetsnivåer 
Ditt ledarskap kännetecknas av att du leder genom andra, delegerar och följer upp. Du är skicklig på att samordna och tycker om att skriva rapporter. Du måste vara trygg med att uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt. Vid den samlade bedömningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Erfarenhet

Minst fem års erfarenhet av motsvarande roll och chefsbefattning.

Ansökan

2020-12-06, urval och intervjuer kommer att ske löpande. 
För information: Maria Hellström maria.hellstrom@randstad.se eller Malin Fogelin malin.fogelin@randstad.se

Om företaget

Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts. Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur, På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv. "Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet" är Tjörns vision.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Randstad

Placering

Tjörn

Kontaktperson

Randstad AB

Vid ansökan:Ange referens 201311773 i din ansökan