Ansvarig för Kvalitetssäkrande av installationer (Elinstallatör för regelefterlevnad)

European Spallation Source ERIC · Lund

·

Ansök senast 8 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

European Spallation Source, ESS, söker motiverade och inspirerade individer som vill bidra med att planera, designa och konstruera världens starkaste neutronkälla. Come and change the world with us! ESS söker nu efter en Elinstallatör för regelefterlevnad som kan agera inom våra komplexa elinstallationer som en integrerad del av Quality Division, som utgör en del av Environment Safety Health and Quality (ESH&Q) Direktoratet på ESS. Arbetsbeskrivning Rollen som Elinstallatör för regelefterlevnad är att agera som oberoende experten inom det elektriska området. Uppdraget inkluderar också att säkerställa kvalitet och säkerhet i konstruktionen, att övervaka och stödja ESS-anställda som utför elinstallationsarbeten och att säkerställa att arbetet utförs i överensstämmelse med befintlig lagstiftning och regler. Du agerar på uppdrag av vår General Direktör och är vår kontaktperson i relation till Elsäkerhetsverket och som sådan ansvarar du för ESS Egenkontrollprogram. En av dina huvuduppgifter kommer att vara att kontrollera och granska utförda installationer och att delta i, och granska resultatet av, utförda Site Acceptance Tests (SAT) innan påbörjad driftsättning. Du ansvarar också för att hålla ett aktuellt register över kompetensnivå och utbildning över ESS personal utför installationsarbete. Ansvarsområden: Inkluderar men är inte begränsade till: *Vara ansvarig för ESS Egenkontrollprogram för installationer och underhållsdrift. *Utveckla, upprätthålla och säkerställa medvetenhet och efterlevnad av relevanta domänspecifika styrdokument för kvalitetskontroll inom organisationen. *Genomföra inspektioner och skapa inspektionsrapporter. *Utvärdera leverantörernas kontrollplaner för att kontrollera om dessa är tillräckliga i sin kravställning eller om ytterligare kontrollmoment behövs. *Tolkning av tekniska/kontrollbestämmelser för elinstallationer i anläggningen. *Kontrollera överensstämmelse mellan krav och utformande, tillgodose relevant dokumentation, kontrollera processer och utrustning som ska användas vid tester, kontroller och inspektioner, hantera dokument som certifierar tester, kontroller och inspektioner. *Utföra inspektioner av installerad elektrisk utrustning, t.ex. El- och I&C-skåp, kopplingslådor och fältinstallation. *Agera som stöd vid utförande av intern- och externrevisioner samt leverantörs-bedömningar relaterade till elektrisk installation och drift. Kvalifikationer och krav: *Ska vara certifierad behörighetstyp "A" enligt ELSÄK-FS 2017: 4 utan anmärkningar, eller inneha relevant bakgrund för att kunna ansöka om en sådan auktorisation. *Kunskaper i svensk elektrisk lagstiftning, dvs. "Elsäkerhetslagen" *Rollen kräver erfarenhet från teknik inom industrisektorn eller inom storskaliga vetenskapliga infrastrukturprojekt och/eller som Elinstallatör för regelefterlevnad. *Praktisk erfarenhet och kunskap om konstruktionsstandarder samt praxis för el och instrumentarbete. *Kunskap om följande standarder: *SS 436 40 00 (IEC 60364) Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning *SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet - Maskiners el utrustning *SS-EN 62381 Industriell processtyrning - Acceptansprovning inför leverans (FAT), acceptansprovning efter leverans (SAT) och integrationsprovning (SIT) *SS-EN-61936 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Allmänna fodringar *SS-EN-50522 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Jordning *Relevant utbildning inom elektroteknikdisciplinen och minst sex års arbetslivserfarenhet inom området kvalitetskontroll inom elinstallation och drift. *Bra muntliga och skriftliga engelskspråkigheter är en förutsättning och en grundnivå på svenska är en fördel. För att vara framgångsrik i denna roll är det viktigt meden känsla för detaljer, ordning och en väl utvecklad förmåga att arbeta effektivt i team samt förmåga att bygga goda relationer. Bra på problemlösning med ett proaktivt tänkesätt. Förtroendeingivande expert inom elektriskinstallation och drift. Varaktighet och plats Tjänsten är tillsvidare anställning med sex månaders provanställning med arbetsplats i Lund, Sverige. Startdatum Positionen ska fyllas så snart som möjligt. Ansökan & kontakt Vänligen bifoga ditt CV på engelska genom att klicka på "applicera" och följ instruktionerna. Obs! vi accepterar bara ansökningar via ESS-webbplatsen. Sista ansökningsdag är 31/07/2020, men vänligen märk att vi kommer att utvärdera ansökningar löpnade. För ytterligare information om tjänsten, kontakta, Mattias Skafar, Head of Quality Division, Mattias.Skafar@ess.eu . För ytterligare information om rekryteringsprocessen, kontakta, Karin Vandenborre, Karin.Vandenborre@ess.eu . För information om fackföreningar, vänligen kontakta Unionen / Conny Wendt på 46 888 34 63 eller SACO / Riccardo Bevilacqua på 46 888 32 28. Vi ser fram emot att få din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

European Spallation Source ERIC

Placering

Lund