Adjunkt i språkdidaktik med inriktning mot engelska

Stockholms universitet · Stockholm

·

Ansök senast 10 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-11-10. Institutionen för språkdidaktik (ISD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.  ISD:s utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Antalet anställda vid institutionen uppgår för närvarande till ca 120 personer. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning i engelskämnets didaktik och undervisning inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Det senare inkluderar att stödja och utveckla studenters praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med skolelever och att delta i så kallade trepartssamtal mellan studenter, verksamhetsföreträdare på skolor och universitetets kurslärare. Till arbetsuppgifterna hör också att samverka med verksamhetsföreträdare i kommunerna samt informera om professionsnära delar i lärarutbildningen. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är den som har examen från relevant högskoleutbildning samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Studier på masternivå inom relevant område är ett krav. Vidare är erfarenhet från undervisning i grundskolan och/eller gymnasiet ett krav liksom erfarenhet av handledning av lärarstudenter. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och den förmåga och lämplighet i övrigt som är nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Kunskaper i engelska motsvarande modersmålsnivå är ett krav. Då arbetsuppgifterna till stor del gäller undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, krävs att den sökande även har mycket goda kunskaper i svenska. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Särskilt stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet. Kunskaper och erfarenheter inom engelskämnets didaktik förvärvade genom undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, är av stor vikt. Stor vikt fästs även vid den sökandes förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.  Meriterande är också erfarenheter av kursutvecklingsarbete inom området språkutbildning och digitala resurser. Universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag. Anställningsvillkor  Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-1207 6787, anna.chryssafis@isd.su.se eller av studierektor Joakim Sigvardson, tel. 08-1207 6710, joakim.sigvardson@isd.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stockholms universitet

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Stockholms Universitet