Jobbsafari är en del avschibsted logo

Vad gör en inköpare?

Lästid 4 min

Ta reda på vad en inköpare jobbar med

Det finns många områden du kan jobba inom som inköpare. Här beskriver vi några.

Titeln inköpare ger en hint av vad arbetet innebär – det handlar helt enkelt om att köpa in varor och tjänster. Men det finns många olika typer av inköpare. Här beskriver vi några.

Inom de flesta yrken köps varor och tjänster. En del inköpare är med från början då behoven inventeras, medan andra är del av en lång leveranskedja och har små möjligheter att påverka behoven. Inköparens roll kan därför variera från att vara en person som definierar vad som ska köpas in till att exempelvis säkerställa leveranser och hålla nere kostnader. Definitionen på inköp och inköpare är därför svår att definiera exakt.

Enligt intresseorganisationen Civilekonomerna arbetar inköpare med att säkra försörjningen av varor och tjänster från leverantörer. Inom offentlig sektor kallas inköpare ofta för upphandlare. Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och söker kontakt med nya. Leverantörerna utvärderas och bedöms utifrån kraven på kvalitet, pris och leveransprecision.

Det finns många områden du kan jobba inom som inköpare. Här beskriver vi några.

Strategisk inköpare

En strategisk inköpare kan till exempel arbeta med att ta fram policys, kategori- och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och i vissa fall förhandla globala ramavtal.

Taktiska inköpare

Taktiska inköpare eller kontraktsinköpare upphandlar och kontrakterar leverantörer, omförhandlar avtal och ser till att flöden fungerar i stort. I en del företag är dock taktiska inköpare mer operativa och arbetar då med leverantörsutveckling, det vill säga att få köpar- och säljarrelationen att fungera optimalt.

Offentliga upphandlare

Vissa inköpare måste följa lagen om offentlig upphandling, vilket får avsevärda konsekvenser för hur allt upphandlingsarbete ska bedrivas. Oavsett bransch eller produktområde kallas de ofta för offentliga upphandlare.

Inköpschef

Titeln inköpschef eller inköpsdirektör förknippas vanligtvis med en avdelningschef för en inköpsavdelning. Men många relaterar även tjänsten till strategiska inköp. I små organisationer finns det nämligen oftast bara en strategisk inköpare och det är just inköpschefen. I en större organisation blir däremot inköpschefens roll att täcka alla delar av organisationens anskaffningsprocesser och anskaffningsstrategier.

Inköpscontroller

I större inköpsorganisationer kan det finnas behov att avlasta inköpsledningen, strategiska inköpare och andra som fattar centrala inköpsbeslut. Det kan innebära datainsamling, analys och utredningar som bland annat ska leda fram till spendanalyser och budgetrapportering. Den vanligaste titeln för denna befattning är inköpscontroller.

En inköpare har ofta ekonomisk eller teknisk utbildning från gymnasieskola eller högskola. Arbetet kräver dessutom ingående kännedom om den bransch där man vill arbeta.

Läs mer på Civilekonomerna.se och Tools.effso.se